inDemand – asiakastarpeeseen perustuvaa yhteiskehittämistä terveyden huollossa

Kansainvälisen inDemand-hankkeen (2017-2020) webinaarimuotoinen Oulun alueen päätöstilaisuus pidettiin 23.9.2020.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja hankkeen hallinnoijilta ja hankkeessa toteutettujen innovaatioprosessien vastuuhenkilöiltä sekä esiteltiin hankkeessa kehitetty avoimen innovoinnin toimintamalli, jota jalkautetaan parhaillaan EU-alueella. Lisäksi OYS:n asiantuntijat ja yhden tarvelähtöiseen yhteiskehittämiseen osallistuneen yrityksen edustaja kertoivat kokemuksiaan useiden organisaatioiden yhteistyönä toteutuneista yhteiskehittämishankkeista.

 Webinaarin ohjelma

– Tervetuloa ja inDemand-hanke – Kolme vuotta tarvelähtöistä yhteiskehittämistä (Timo Alalääkkölä, OYS ja Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto)
– Hankkeen tuloksia ja suosituksia, tuki yrityksille (Heini Malm, BusinessOulu)
– inDemand-toimintamalli – tarvelähtöisen yhteiskehittämisen onnistumisen edellytyksiä (Minna Pikkarainen, Oulun yliopisto)
Yhteiskehittämisen mahdollistaminen, johdon ja koordinaation näkökulma (Pasi Parkkila ja Pauliina Hyrkäs, OYS)
– Yhteiskehittäminen käytännössä

Case: ImetysMob (Pirkko Nikula, OYS)
Case: Kipuhanke (Anne Pietikäinen, OYS)
Case: MRI-kontra (Kirsi Rannisto, OYS)
Case: RR-monitor (Marja Ylilehto, OYS ja Miikka Kirveskoski, NE Device SW)

Kiitokset hankkeeseen osallistuneille ja päätössanat (Timo Alalääkkölä)

inDemand -hankkeessa (2017-2020) luotiin uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa edistettiin julkisen sektorin kykyä systemaattisesti tunnistaa kehittämistarpeitaan.

Hankkeessa kehitetty yhteistyömalli on uudentyyppinen. Siinä yhdistyvät julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yritysyhteistyö. Haun kautta hankkeeseen valitut yritykset saivat julkista rahoitusta ratkaisujen kehittämiseen.

Webinaarin materiaalit

Esitykset

  • Tervetuloa ja inDemand-hanke – Kolme vuotta tarvelähtöistä yhteiskehittämistä:

Timo Alalääkkölä
Mikko Väisänen

Marja Ylilehto
Miikka Kirveskoski

Video: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IjzR4FfTEmE&feature=youtu.be