OYS TestLab

Provided by Oulu University Hospital

Testing & Feedback with medical care specialists

A brand new test environment for specialized health care products and services in the heart of its provider, Oulu University Hospital. All you need, starting from a fully functional operation room.

OYS TestLab is a development and test environment for companies to test and develop their products and ideas in an authentic hospital environment and with genuine users. Oulu University Hospital uses the laboratory to develop their processes and to model and simulate building projects for the Future Hospital programme.

OYS TestLab locates within Oulu University Hospital. The laboratory covers 300 square metres on two floors, and a digital testbed for EHR integrations. Various hospital units can be built into open spaces: an operating theatre, clinics, wards, control rooms, waiting areas etc. OYS TestLab has a 3D virtual space and a 5G test network.

Fast Track Feedback

One hour evaluation session with specialists.

Read more

Feedback Panel

Product testing & feedback by specialist panel.

Read more

Prototype Trial

Prototype UX testing with end-users.

Read more

Prototype Audit

Prototype usability simulation by end-users.

Read more

Rent-a-Lab

Training session in OYS TestLab

Read more

Launch-in-Lab

Make your launch a success in OYS TestLab.

Read more

Lab Session

Your training session with OYS TestLab technical support.

Read more

Software Session

Training of your software in OYS TestLab.

Read more

30-Day Trial

Product trial run by experts for a month or longer.

Read more

Interface IT

IT interface design with OYS TestLab digital platform.

Read more

Software Test Run

Get a specialist feedback for your software product.

Read more

Lab Tour

Guided orientation to OYS TestLab facility.

Read more

Fast Track Feedback

One hour evaluation session with specialists.

Sisältöesimerkki:

 • Kolme sairaalan asiantuntijaa arvioivat tuoteideaa
 • OYS TestLab käyttöön tunnin ajaksi
 • OYS TestLabin valmistelu ideointitilaisuutta varten
 • OYS TestLabin fasilitaattori ohjaa tilaisuuden

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Toimitusaika: neljä viikkoa tilauksesta

Feedback Panel

Product testing & feedback by specialist panel.

Sisältöesimerkki:

 • Kuusi sairaalan asiantuntijaa arvioimassa tuotetta
 • OYS TestLab käyttöön kahdeksi tunniksi
 • OYS TestLabin valmistelu tuoteraadin kokoontumista varten
 • Sopivien sairaalan asiantuntijaresurssien tunnistaminen ja rekrytointi tilaisuutta varten
 • Tarvittaessa asiantuntijaresurssien alustaminen/valmistautuminen
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan
 • Tilaisuuden fasilitointi ja tulosten tallentaminen asiakkaan toimesta

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Tuotos

 • Ammattilaisten arvio laitteen käytettävyydestä ja asiakashyödystä

Toimitusaika: 4-6 viikkoa tilauksesta

Prototype Trial

Prototype UX testing with end-users.

Sisältöesimerkki:

 • Prototyyppiä testataan asiantuntijoiden toimesta
 • OYS TestLab käyttöön kahden tunnin ajaksi
 • OYS TestLabin valmistelu testaustilaisuutta varten
 • Tarvittavien asiantuntijaresurssien (esim. erikoislääkärit) tunnistaminen ja rekrytointi
 • Tilaisuuden fasilitointi
 • OYS TestLabi tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Tuotos:

 • Asiantuntijoiden kommentit ja palaute tuotteen käytettävyydestä
 • Testitilanteen ja -asetelman kuvaus raporttina asiakkaalle

Toimitusaika: 4-6 viikkoa tilauksesta

Prototype Audit

Prototype usability simulation by end-users.

Sisältöesimerkki:

 • Tuotetta testataan kahden asiantuntijatiimin toimesta simuloidussa toimenpiteessä (4-5 henkilöä / tiimi)
 • OYS TestLab käyttöön neljäksi tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu testaustilaisuutta varten rakentamalla tarvittavat mallitilat
 • Tarvittavien asiantuntijatiimien tunnistaminen ja rekrytointi
 • Tilaisuuden fasilitointi
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Tuotos

 • Asiantuntijoiden kommentit ja palaute laitteen käytöstä simuloidussa toimenpiteessä
 • Testitilanteen ja -asetelman kuvaus raporttina asiakkaalle

Toimitusaika: 4-6 viikkoa tilauksesta

Rent-a-Lab

Training session in OYS TestLab

Sisältöesimerkki:

 • Asiakas tuo paikalle koulutettavat henkilöt
 • OYS TestLab käyttöön 1-4 tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu koulutustilaisuutta varten
 • OYS TestLab tekninen tukihenkilö tavoitettavissa tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta

Launch-in-Lab

Make your launch a success in OYS TestLab.

Sisältöesimerkki:

 • Yrityksen mainostilaisuus todenmukaisessa ympäristössä
 • Yritys kutsuu vieraat paikalle
 • OYS TestLab avustaa asiantuntijoiden tunnistamisessa ja rekrytoinnissa
 • OYS TestLab käyttöön neljäksi tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu tilaisuutta varten
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta

Lab Session

Your training session with OYS TestLab technical support.

Sisältöesimerkki:

 • Avustaminen sairaalan asiantuntijoiden tunnistamisessa ja rekrytoinnissa
 • OYS TestLab käyttöön neljäksi tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu koulutustilaisuutta varten
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö tavoitettavissa tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta

Software Session

Training of your software in OYS TestLab.

Sisältöesimerkki:

 • Avustaminen sairaalan asiantuntijoiden tunnistamisessa ja rekrytoinnissa
 • OYS TestLab käyttöön neljäksi tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu koulutustilaisuutta varten
 • Ohjelmistoalustan valmistelu testausta varten
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö tavoitettavissa tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta

30-Day Trial

Product trial run by experts for a month or longer.

Sisältöesimerkki:

 • Asiakkaan tuote OYS TestLabiin sovituksi ajanjaksoksi
 • OYS TestLabin muokkaaminen tarpeiden mukaiseksi käyttöympäristöksi
 • OYSin asiantuntijaresurssit kokeilevat laitetta laaditun suunnitelman mukaisesti koekäyttöjakson aikana
 • Koekäytön väliaikatiedot toimitetaan asiakkaalle kuukausittain
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä koekäyttöjakson ajan
 • Koekäytön kesto vähintään 1 kk

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Interface IT

IT interface design with OYS TestLab digital platform.

Sisältöesimerkki:

 • OYS TestLabin tietojärjestelmien ja testattavan järjestelmän välisen rajapinnan suunnittelu ja koodaaminen integraatioalustaan (Health Connect)
 • Valmiin rajapinnan käyttöopastus asiakkaalle
 • Rajapinnan toimivuuden kokeilu

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Software Test Run

Get a specialist feedback for your software product.

Sisältöesimerkki:

 • Tuotetta/ohjelmistoa testataan asiantuntijoiden toimesta
 • OYS TestLab käyttöön kahden tunnin ajaksi
 • Ohjelmistoalustan valmistelu testausta varten
 • Tarvittavien sairaalan asiantuntijoiden tunnistaminen ja rekrytointi
 • Ohjelmiston käyttöopastus asiakkaan toimesta testauksen yhteydessä
 • Tilaisuuden fasilitointi
 • OYS TestLabin tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Tuotos

 • Asiantuntijoiden kommentit ja palaute tuotteen käytettävyydestä
 • Testitilanteen ja -asetelman kuvaus raporttina asiakkaalle

Toimitusaika: 4-6 viikkoa tilauksesta

Lab Tour

Guided orientation to OYS TestLab facility.

Sisältöesimerkki:

 • OYS TestLabin asiantuntija esittelee toimintamallin, tilan ja laitteet
 • Esittely suomeksi tai englanniksi
 • Asiakas tuo ryhmän paikalle
 • OYS TestLab tila käyttöön tunniksi
 • OYS TestLabin valmistelu tilaisuutta varten

Hinta: Julkaistaan lähiaikoina (Palvelut muuttuvat maksullisiksi 1.7.2017 alkaen)

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta