OYS TestLab

Provided by Oulu University Hospital

Testing & Feedback with medical care specialists

A brand new test environment for specialized health care products and services in the heart of its provider, Oulu University Hospital. All you need, starting from a fully functional operation room.

OYS TestLab is a development and test environment for companies to test and develop their products and ideas in an authentic hospital environment and with genuine users. Oulu University Hospital uses the laboratory to develop their processes and to model and simulate building projects for the Future Hospital programme.

OYS TestLab locates within Oulu University Hospital. The laboratory covers 300 square metres on two floors, and a digital testbed for EHR integrations. Various hospital units can be built into open spaces: an operating theatre, clinics, wards, control rooms, waiting areas etc. OYS TestLab has a 3D virtual space and a 5G test network.

Palveluhinnasto

Fast Track Feedback

One hour evaluation session with specialists.

Read more

Feedback Panel

Prototype end-user trial & feedback by specialist panel.

Read more

Real-Like Prototype Trial

Prototype trial at simulated scenario by end-users.

Read more

Rent-a-Lab

Training session in OYS TestLab

Read more

Launch-in-Lab

Make your launch a success in OYS TestLab.

Read more

30-Day Trial

Product trial run by experts for a month or longer.

Read more

Interface IT

IT interface design with OYS TestLab digital platform.

Read more

Lab Tour

Guided orientation to OYS TestLab facility.

Read more

Fast Track Feedback

One hour evaluation session with specialists.

Ideointityöpaja, sisältöesimerkki:

 • Yrityksen tuoteidean arviointi ja kommentointi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
 • OYS TestLab käyttöön tunnin ajaksi
 • OYS TestLabin valmistelu ideointitilaisuutta varten
 • OYS TestLabin fasilitaattori ohjaa tilaisuuden

Hinta: 580 eur (ALV 0%)

Toimitusaika: neljä viikkoa tilauksesta

Feedback Panel

Prototype end-user trial & feedback by specialist panel.

Prototyypin loppukäyttäjätestaus, sisältöesimerkki:

 • Sairaalan asiantuntijat arvioimassa tuotetta
 • OYS TestLab käyttöön kahden tunnin ajaksi
 • OYS TestLabin valmistelu testaustilaisuutta varten
 • Sopivien sairaalan asiantuntijaresurssien (esim. erikoislääkärit) tunnistaminen ja rekrytointi
 • Tarvittaessa asiantuntijaresurssien alustaminen/valmistautuminen
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan
 • Tilaisuuden fasilitointi ja tulosten tallentaminen asiakkaan toimesta

Hinta: 1080 eur (ALV 0%) 

Tuotos:

 • Loppukäyttäjän käyttökokemukseen liittyvä palaute
 • Testitilanteen ja -asetelman kuvaus raporttina asiakkaalle

Toimitusaika: 4-6 viikkoa tilauksesta

Real-Like Prototype Trial

Prototype trial at simulated scenario by end-users.

Prototyypin loppukäyttäjätestaus todenmukaisessa käyttöympäristössä tai mallinnetussa toimenpiteessä

Sisältöesimerkki:

 • Tuotetta testataan kahden asiantuntijatiimin toimesta simuloidussa toimenpiteessä (4-5 henkilöä / tiimi)
 • OYS TestLab käyttöön neljäksi tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu testaustilaisuutta varten rakentamalla tarvittavat mallitilat
 • Tarvittavien asiantuntijatiimien tunnistaminen ja rekrytointi
 • Tilaisuuden fasilitointi
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan
 • Hinta määräytyy tapauskohtaisen työmääräarvion mukaan

Hinta: alk. 2000 eur (ALV 0%) 

Tuotos:

 • Asiantuntijoiden kommentit ja palaute laitteen käytöstä simuloidussa toimenpiteessä
 • Testitilanteen ja -asetelman kuvaus raporttina asiakkaalle

Toimitusaika: 4-6 viikkoa tilauksesta

Rent-a-Lab

Training session in OYS TestLab

OYS TestLabin vuokraus yrityksen käyttöön koulutustilaksi, sisältöesimerkki:

 • Asiakas tuo paikalle koulutettavat henkilöt
 • OYS TestLab käyttöön 1-4 tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu koulutustilaisuutta varten
 • OYS TestLab tekninen tukihenkilö tavoitettavissa tilaisuuden ajan

Hinta: 500 eur (ALV0%), lisätunnit 100 eur/h (ALV 0%) 

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta

Launch-in-Lab

Make your launch a success in OYS TestLab.

OYS TestLabin vuokraus yrityksen käyttöön tuotelanseerauksia varten, sisältöesimerkki:

 • Yrityksen markkinointitilaisuus todenmukaisessa ympäristössä
 • Yritys kutsuu vieraat paikalle
 • OYS TestLab käyttöön neljäksi tunniksi (aamu- tai iltapäivä 8.00-12.00 tai 12.00-16.00)
 • OYS TestLabin valmistelu tilaisuutta varten
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä tilaisuuden ajan

Hinta: 500 eur (ALV0%), lisätunnit 100 eur/h (ALV 0%)

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta

30-Day Trial

Product trial run by experts for a month or longer.

Tuotteen esittely- ja kokeilukäyttö OYS TestLabissa, sisältöesimerkki:

 • Asiakkaan tuote esittely- ja kokeilukäyttöön OYS TestLabiin todenmukaiseen käyttöympäristöön sovituksi ajanjaksoksi
 • OYS TestLabin muokkaaminen tarpeiden mukaiseksi käyttöympäristöksi
 • OYSin asiantuntijaresurssit kokeilevat laitetta laaditun suunnitelman mukaisesti koekäyttöjakson aikana
 • Koekäytön väliaikatiedot toimitetaan asiakkaalle kuukausittain
 • OYS TestLabin tekninen tukihenkilö käytettävissä koekäyttöjakson ajan
 • Koekäytön kesto vähintään 1 kk

Hinta: 1000 eur/kk (ALV 0%)

Interface IT

IT interface design with OYS TestLab digital platform.

Tietojärjestelmärajapinnan testaus, sisältöesimerkki:

 

 • OYS TestLabin tietojärjestelmien ja testattavan järjestelmän välisen rajapinnan suunnittelu ja koodaaminen integraatioalustaan (Health Connect)
 • Valmiin rajapinnan käyttöopastus asiakkaalle
 • Rajapinnan toimivuuden kokeilu
 • Hinta määräytyy tapauskohtaisen työmääräarvion mukaan

Hinta: alk. 3000 eur (ALV 0%) 

Lab Tour

Guided orientation to OYS TestLab facility.

Opastettu tekninen vierailu, sisältöesimerkki:

 • OYS TestLabin asiantuntija esittelee toimintamallin, tilan ja laitteet
 • Esittely suomeksi tai englanniksi
 • Asiakas tuo ryhmän paikalle
 • OYS TestLab tila käyttöön tunniksi
 • OYS TestLabin valmistelu tilaisuutta varten

Hinta: 550 eur (ALV 0%) 

Toimitusaika: 1-2 viikkoa tilauksesta