Tulevaisuuden palveluasumista kehitetään käyttäjien kanssa

Housing services of the future developed with end-users

The topic of housing services for the elderly regularly generates a lot of discussion in the media. Digital products and services developed in seniors’ homes will be better received when end-users themselves are involved in their development. In many ways, well-functioning solutions pay for themselves for the consumer, the company and society. HIPPA – Wellbeing and better service housing through digitalisation -project has developed best practices for co-creation, testing and user trials.

Read more information in Finnish below.

Ikääntyneiden palveluasuminen herättää säännöllisesti keskustelua medioissa. Useimmiten aiheen uutiseen antaa jokin ongelma tai jopa isompi skandaali.  Myös hyviä uutisia kaivataan. Palveluasumiseen ja senioreiden koteihin kehitetyt digituotteet ja -palvelut eivät jää pölyttymään kaappien hyllyille, kun käyttäjät itse ovat mukana kehittämisessä alusta alkaen ja tuotteiden käytettävyys testataan heidän arjessaan. Hyvin toimivat ratkaisut maksavat monella tapaa itsensä takaisin niin kuluttajalle, yritykselle kuin myös yhteiskunnalle.

“Meidän tulee kehittää ratkaisuja, jotka ovat parempia, ei tehokkaampia. Teknologiaa ei pidä käyttää tai soveltaa vain siksi, että se tehostaa jotain prosessia, vaan tärkeää on ymmärtää laajempi kuva. Tehokkuus sikseen – tekeekö se elämästä parempaa?”kysyy futuristi Perttu Pölönen, joka esiintyy 2.12.2020 Parhaat asiat tehdään yhdessä – HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -webinaarissa.

“Teknologian kehitystä on helpompi ennustaa kuin ihmisten reaktioita. Vaikka jokin trendi näyttäisi suunnan esimerkiksi tulevaisuuden asumiselle ja liikkumiselle, on vaikea ennustaa, miten yleinen ilmapiiri ja miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Tärkeää on siksi pitää ihminen keskiössä ja miettiä tulevaisuuden ratkaisujen seurauksia ja seurausten seurauksia”,Pölönen sanoo.

“Nyt on tietysti niin, että omaiset asuvat kaukana, jopa eri maanosissakin nykyään. Mutta meillä on myös mahdollisuuksia, että kotona on turvallista, eikä se ole rahasta kiinni.  Meillä on turvallisuusteknologiaa, josta me saisimme vientiartikkeleita. Mehän olemme teknologiamaa, olemme tehneet Nokiat ja kaikki. Turvallisuusteknologia toimii pilvipalvelun kautta, joten voi olla kotona ja siellä nämä laitteet seuraavat niin, ettei niitä edes huomaa”, kertoo Aira Samulin, joka on innokas kotona asumisen puolestapuhuja. Parhaat asiat tehdään yhdessä -webinaarissa päästään kurkistamaan Aira Samulinin digikotiin.

Hankkeet yritysten väylänä autenttisiin käyttöympäristöihin

6Aika:HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa on tehty innolla töitä käyttäjälähtöisen palveluasumisen kehittämiseksi. Hankkeessa on synnytetty malleja hyviin käytäntöihin, joilla käyttäjien äänet saadaan kuuluviin digitaalisten tuotteiden ja ratkaisujen kehitystyössä. Yrityksillä on ollut harvoin, jos ollenkaan, pääsyä aitoihin palveluasumisympäristöihin kehittämään ja testaamaan tuotteitaan. Hankkeet  ja korkeakoulujen ja kaupunkien innovaatiokeskittymät voivat olla siinä tärkeänä apuna.

Medeka Oy:n virtuaalireittiä kokeiltiin HIPPA-hankkeen organisoimana Tampereella Kuuselakeskuksessa 2019-2020.

“Tämäntyyppisen testauksen tekeminen itse olisi ollut ihan täysin mahdotonta. Ei minulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia päästä tällaiseen aitoon ympäristöön tekemään, ja vielä hyvin johdetusti. Kuuselakeskuksessa oli mahtavat puitteet ja sitoutunut käyttäjä- ja työntekijäporukka. Myös johto oli sitoutunut tähän”, kehuu Medeka Oy:n toimitusjohtaja Kalle Punto.

Virtuaalireittejä kokeilemassa – case Medeka Kuusela-keskuksessa

video: https://www.youtube.com/watch?v=wgkyQF12HZ4

“Yritysten on tärkeä ymmärtää asiakasta, jolle tuotetta tai palvelua myydään sekä  toimintaympäristöä, mihin  ratkaisuja kehitetään.Yrityksille on ollut arvokasta, että hankkeen testausten kautta “ovet ovat avautuneet” palveluasumisen toimintaympäristöihin”, taustoittaa projektipäällikkö Tarja Heinonen TAMKista.

Monialainen yhteiskehittely tuottaa oivalluksia 

“Yhteiskehittelyn keinoin käyttäjät voivat osallistua tuotekehityksen kaikkiin vaiheisiin. Siten luodaan tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa käyttäjien arkeen ja menestyvät markkinoilla. HIPPA-hankkeessa yhteiskehittelyihin ja testauksiin osallistuu myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Tämä tarjoaa heille monipuolisesti oppia siitä, mitkä asiat ovat käyttäjille tärkeitä sekä siitä, miten menestyviä tuotteita kehitetään, sanoo projektipäällikkö Toini Harra Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Testauksissa ja käyttäjäkokeilussa on ollut mukana monia eri tahoja.

“Olemme kehittäneet testauskäytäntöjä ja -ympäristöjä yhdessä ammattilaisten ja asukkaiden kanssa. He ovat päässeet testaamaan, miten yritysten kehittämät ratkaisut vastaavat heidän kokemiinsa tarpeisiin ja myös arvoihin ja normeihin. Olemme kuvanneet kokemuksiimme perustuvat hyvät käytännöt visuaalisesti niin, että kaikkien testauksista ja käyttäjäkokeiluista kiinnostuneiden on helppo tutustua prosessin etenemiseen. Nämä visualisoinnit ovat nähtävissä uudessa verkkopalvelussamme TUTTU netissä joulukuussa. Osoite on tuttunet.fi”, kertoo projektipäällikkö Kirsi Jokinen Oamkista.

“Olemme huomanneet, että käyttäjien mahdollisuus kokeilla innovaatiota helpottaa mahdollista käyttöönottoa ja teknologian käytön omaksumista. Kun innovaation hyödyt ovat käyttäjien nähtävissä ja kokeiltavissa, innovaatio hyväksytään helpommin käyttöön. Testaukset ja käyttäjäkokeilut tekevät hyötyjä näkyviksi. Ja käyttäjäpalaute auttaa puolestaan yrityksiä kehittämään ratkaisuja vastaamaan paremmin käyttäjien arvoja ja tarpeita”, Kirsi Jokinen jatkaa.

Seniorikeskukset tuotteiden ja palveluiden käyttöympäristöinä

Korona vaikeutti joidenkin tuotteiden testausta autenttisissa ympäristöissä, mutta myös etätestaukseen on löydetty keinoja. Tämä on vaatinut uuden oppimista myös henkilökunnalta.

“Myllypuron seniorikeskuksessa on tehty valtava digiloikka koronavuoden aikana. Henkilökunta otti joustavasti haltuun uusia tehtäviä ja välineitä sekä opetteli uusia taitoja”, kehuu Myllypuron seniorikeskuksen osastonhoitaja Mirja Kiiski.

“Digitaaliset palvelut ja teknologia antoivat meille mahdollisuuden tuottaa monipuolisia etäpalveluja kotona asuville ikäihmisille. Teknologia mahdollisti ja vahvisti myös osastolla asuvien ikäihmisten yhteydenpitoa läheistensä kanssa sekä monipuolisia kulttuurielämyksiä”, Mirja Kiiski kertoo.

Hublet – tabletit yhteiskäyttöön

video: https://www.youtube.com/watch?v=J9sc7uOQwak

“Meidän testauksissamme loppukäyttäjänä oli hoitohenkilökunta. Testaukset onnistuivat hyvin, yritys sai runsaasti palautteen käyttökokemuksista ja ideoita ratkaisun edelleen kehittämiseen. Johdon tuki on tärkeää, koska sitä kautta saadaan riittävät resurssit. Se taas innostaa henkilöstä kehittämistyöhön”, kertoo palveluesimies Päivi Meriläinen Haukiputaan asumispalveluista.

Yrityksille tukea myös kaupallistamiseen

HIPPA-hankkeessa on ollut mukana start up – ja pk-yrityksiä. Hipassa on pyritty paitsi auttamaan yrityksiä tuotekehityksessä, myös antamaan keinoja palveluasumista parantavien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen.

“Asiakas- ja markkinaymmärryksen lisääminen ja sitä kautta arvonluonti asiakkaalle ovat olleet se ykkösjuttu. Tähän on annettu monia työkaluja HIPPA-hankkeen Kaupallistamisen työpajoissa.  On opittu, miten liikeideaa kirkastetaan ja paketoidaan ja miten  liini markkinointi toimii”, TAMKin projektipäällikkö Tarja Heinonen kertoo.

Kaupallistamisen työpaja TAMKissa

video: https://www.youtube.com/watch?v=mIOrt0fEq1c&feature=youtu.be

Webinaarista näkymiä tulevaisuuden asumiseen

HIPPA-hankkeen loppuwebinaarissa “Parhaat asiat tehdään yhdessä” 2.12.2020 on mahdollista tutustua tarkemmin erilaisten ratkaisujen kehittämiseen ja kuulla visioita siitä, millaista tulevaisuuden asuminen voisi olla, niin palveluasumisyksiköissä kuin kotona, elämän loppuun asti.

“Me haluamme tulla kuulluksi ja nähdyksi. Nykyajan ratkaisuilla on helpompi pitää yhteyttä yllä, mutta todellista yhteyttä ne eivät korvaa. Kun tarvitsemme apua ja hoitoa, tarvitsemme niin uusia digiratkaisuja kuin myös ihmisiä ympärillemme”, Perttu Pölönen sanoo.

Webinaarin teaser-video:

https://www.youtube.com/watch?v=WLOxBSDRaUo
HIPPA-hankkeen esittelyvideo:
https://youtu.be/VF8bOFy4M00

Kysy lisää: 

toini.harra@metropolia.fi
tarja.heinonen@tuni.fi
kirsi.jokinen@oamk.fi

 Teksti ja kuvat: Minna Kilpeläinen