Tohtori Latvus-sovelluksen avulla potilas ja lääkäri kohtaavat kiireettömästi, olennaisen äärellä

Psykiatrit ovat Suomen suurin erikoislääkäriryhmä, joka hoitaa jatkuvasti kasvavaa potilasmäärää. Virassa työskentelevistä psykiatreista on huutava pula. Aliresursointi on johtanut siihen, että psykiatrit eivät ehdi hoitaa potilaita niin hyvin kuin osaisivat ja haluaisivat. Psykiatrien ja muidenkin lääkäreiden työaikaa kuluu paljon potilaskertomusmerkintöjen ja erilaisten   lausuntojen kirjoittamiseen. Tämä on potilaiden kohtaamiseen verrattuna turhauttavaksi ja kuormittavaksi koettu työn osuus.

Vallitsevan tilanteen vuoksi oululainen Hefaistos Oy on kehittänyt mielenterveyspotilaita hoitavien ammattilaisten työtä helpottavan Tohtori Latvus – sovelluksen. Hefaistos Oy:n ovat perustaneet vuonna 2009 Sami Karjalainen ja Elmo Niskasaari, molemmat psykiatrian erikoislääkäreitä.

Olemme haastatelleet Hefaistos Oy:n perustajia, jotka kertovat seuraavassa yrityksensä visiosta ja Tohtori Latvuksen matkasta ideasta tuotteeksi.

Mitkä ovat yrityksenne visio ja tavoitteet?

Yrityksemme on aloittanut toimintansa tarjoamalla psykiatrian erikoisalan lääkärityövoiman vuokrausta, mutta vähitellen painopiste on siirtynyt enemmän ohjelmistokehityksen puolelle. Yrityksemme tavoitteena on tarjota psykiatrian erikoisalalle kokonaisvaltaista konsultointia ja uusia ratkaisuja pelkän perustyön sijasta. Visiomme on, että Tohtori Latvus -sovellus olisi alan toimintaa aidosti tehostava innovaatio, joka mahdollistaisi korkeatasoiset palvelut edullisemmin ja myös supistuvalla työntekijäresurssilla.

Mikä on Tohtori Latvus -sovellus ja mistä sen tarina sai alkunsa?

Tohtori Latvus on internet-selaimessa toimiva vuorovaikutteinen sovellus. Se avustaa mielenterveyspotilaita hoitavaa ammattilaista oirekartoituksessa, havaintojen ja  johtopäätösten kirjaamisessa sekä tekstin tuottamisessa.

Latvuksen tarina alkoi meidän yrittäjien omasta psykiatrisen potilastyön kokemuksesta. Erityisesti esitietojen kartoittaminen ja lausuntotekstien tuottaminen vei hyvin paljon työaikaa eikä tuntunut mielekkäältä ihmisten kohtaamiseen verrattuna. Aloimme pohtia, miten näitä toimintoja voisi automatisoida, ja siitä vähitellen hahmottui Latvus-sovelluksen nykyinen muoto.

Nykyisen terveydenhuollon haasteet ovat mm. psykiatripula ja nousevat kustannukset. Miten Tohtori Latvus -sovelluksella voidaan niihin vastata?

Vallitsevassa tilanteessa psykiatrien työpanos kannattaisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Latvuksen avulla voidaan säästää paljon työaikaa ja myös kohdistaa asiantuntijatyötä tehokkaammin juuri siihen, missä sitä eniten tarvitaan ja mistä saadaan suurin hyöty. Näin työstä tulee mielekkäämpää ja vähemmän kuormittavaa myös asiantuntijalle itselleen. Lisäksi Latvus helpottaa mielenterveysongelmia kohtaavien yleis- ja työterveyslääkäreiden sekä muidenkin ammattiryhmien työtä.

Onko sovelluksenne jo käytössä Suomessa? Missä?

Tohtori Latvus on käytössä Lapin keskussairaalan psykiatrian poliklinikalla ja Mehiläinen Oy:lle ulkoistetussa Keminmaan mielenterveystoimistossa sekä usealla eri työterveyshuollon toimijalla.

Miten ammattilaiset ja potilaat ovat ottaneet vastaan sovelluksen? Millaisia käyttäjäkokemuksia on saatu?

Toistaiseksi sovelluksesta saamamme palaute on ollut pelkästään myönteistä.  Käyttäjät ovat kokeneet sovelluksen selkeänä ja intuitiivisesti erittäin helppokäyttöisenä. Useimmat käyttäjät ovat kokeneet sovelluksen helpottavan erityisesti kirjaamistyötä ja säästävän siihen kuluvaa aikaa merkittävästi. Potilaan nykytilan arvioinnin työkalua on kiitelty. Olemme saaneet myös hyviä vinkkejä sovelluksen kehittämiseksi edelleen.

Potilaat ovat suhtautuneet ennalta täytettävään oirekyselyyn mutkattomasti ja arvostaneet sovelluksen heille muodostamaa henkilökohtaista koostetta. Oirekysely on helpottanut arkojen asioiden puheeksi ottamista ja joskus tuottanut yllättäviäkin löydöksiä.

Mitkä ovat yrityksenne seuraavat askelet?

Tärkein tavoitteemme on nyt saada Latvukselle uusia käyttäjiä ja luoda sellaista myyntiä, joka mahdollistaisi paremman keskittymisen jatkokehitykseen. Olemme myös aloittaneet käyttötiedon keräämisen ja suunnitelleet käyttäjille kyselyitä, jotta voisimme osoittaa sovelluksen hyötyä ja potentiaalia ihan tilastollisesti. Uskomme Latvuksen mahdollisuuksiin ja olemme siitä innostuneita, mikä tekee sovelluksen parissa työskentelystä kivaa.

Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Toivomme Latvukselle menestystä markkinoilla!

Joanna Seppänen, Health & Life Science, BusinessOulu

Lähde: Hefaistos