Important information for companies in the time of coronavirus

The rapid spread of the coronavirus and the economic consequences it causes are now a matter of concern to many companies. The situation also challenges business service providers and forces them to respond to changes in the business environment. BusinessOulu strives to maintain an active service offering to companies, but we also consider the need for exceptional changes in our operations.

Find an info package in English for companies concerning the services and support available in order to alleviate the effects of coronavirus, including financial and tax arrangements.

 

BusinessOulu on koonnut tietopaketin koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden vaikutuksista yrityksille tarjottaviin palveluihin sekä muun muassa rahoitus- ja verotusjärjestelyihin.

BUSINESSOULUN YRITYSPALVELUT

Koronaviruksen nopea leviäminen ja sen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset aiheuttavat nyt huolta laajassa joukossa yrityksiä. Erityisesti mikro- ja pk-sektorin yritykset ovat kohdanneet merkittävän muutoksen kaupankäynnin supistuttua lyhyessä ajassa, mutta tilanne vaikeuttaa myös suurten yritysten liiketoimintaa toimialasta riippumatta.

Tilanne aiheuttaa haasteita myös yrityspalvelua tuottaville tahoille ja pakottaa heidät reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. BusinessOulu pyrkii ylläpitämään yrityksille suunnattua palvelutarjontaa aktiivisella tasolla, mutta huomioimme myös poikkeustilanteesta johtuvat muutostarpeet toiminnassamme. Nykytilanteen takia fyysiset tilaisuudet, tapahtumat ja valmennukset pyritään toteuttamaan tulevan kevään aikana webinaareina, videopalavereina ja muina verkossa tapahtuvina toimenpiteinä. Kerromme toteutustavasta tarkemmin tapauskohtaisesti aina kun mahdollista.

Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät yrityspalvelut ovat edelleen aktiivisesti käytettävissä. Pyrimme kuitenkin hyödyntämään neuvontatyössä mahdollisimman paljon tartuntariskin minimoimiseksi puhelin- sekä videoneuvontaa sekä sähköistä asiointia. Myös sähköiset palvelumme ovat edelleen henkilökohtaisen neuvontatyön tukena. Kasvokkain tapahtuvaa henkilökohtaista neuvontaa on saatavilla tilanteen niin vaatiessa, mutta pyydämme asiakkaitamme kiinnittämään silloin erityistä huolellisuutta turvalliseen toimintaan liittyen.

Olemme avanneet uuden sähköisen alustan, josta löydät julkisten ja yksityisten toimijoiden palveluja liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelua suositellaan käytettävän Chrome selaimella: https://yrityspalvelutoulu.fi/

Koronaviruksen nopea leviäminen on aiheuttanut erityisesti haasteita yritysten liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyen. BusinessOulun asiantuntijoiden lisäksi alueen rahoitusta tarjoavat tahot ovat myös reagoineet muuttuneeseen tilanteeseen ja tarjoavat tukea yrityksille.

Lisää tietoa BusinessOulun yrityspalveluista sekä yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Toimialakohtainen palvelu ja neuvonta

SUOMEN YRITTÄJÄT

Suomen Yrittäjät on avannut korona-aiheisen sivuston avuksi yrittäjille. Suomen Yrittäjien tekemä sivusto on tietopaketti siitä, miten yrittäjän kannattaa toimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kun koronavirus on levinnyt Suomeen. Sivustolta löytyvät tuoreimmat uutiset, ohjeet työnantajalle, neuvonta ja usein kysytyt kysymykset vastauksineen. Suomen Yrittäjät antaa myös vinkkejä yrityksen talousvaikeuksiin, sopimuksiin ja korvauksiin. Sivuja päivitetään säännöllisesti.

Suomen Yrittäjät

Kaikki koronasta yrittäjälle

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

ELY-KESKUS

ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. Tällaisessa tilanteessa ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.

ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. THL:n ja Aluehallintoviraston antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti kanssakäymistä ja tilaisuuksien järjestämisiä vältetään mahdollisuuksien mukaan tartuntojen määrän hillitsemiseksi.

Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500.

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/ely-keskusten-yrityspalvelut-joustavasti-ja-tehostetusti-yritysten-tukena

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-neuvoo-maksuvaikeuksiin-joutuneita-yrityksia

Talousapu-neuvontapalvelusta saat myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.

Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero +358 295024880 (arkisin 9.00–16.00)

FINNVERA

Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoitusjärjestelyihin. Lyhennysvapaiden lisäksi Finnvera on laajentanut alkutakauksen, pk-takauksen, Finnvera-lainan ja Finnvera-takauksen käyttötarkoitusta niin, että ne sopivat koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Finnvera ohjeistaa yrityksiä ottamaan yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa omaan pankkiin.

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille#finnveran_ratkaisut_kayttopaaomatarpeisiin.

Rahoitusvaihtoehtoihin laajennuksia

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.

Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kaikissa ratkaisuissa se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

”On äärimmäisen tärkeää auttaa suomalaiset yritykset yli todella vaikean tilanteen. Varaudumme kasvavaan kysyntään myös kohdentamalla henkilöstöä sisäisesti uudelleen ja rekrytoimalla lisää henkilöitä kriittisiin tehtäviin. Pyydän kuitenkin asiakkailta sähköisten asiointikanavien hyödyntämistä ja ymmärrystä ruuhkatilanteita kohtaan. Olen vakuuttunut, että yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa löydämme ratkaisut, joilla yritysten toimintakyky voidaan turvata. Autamme yrityksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, kertoo Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnveran ohjeistus yrityksille:

  • Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.
  • Jos tarvitset käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiin. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman myöntämisen luotolle annettavalla takauksella. Pankki hoitaa takauksen hakemisen Finnverasta puolestasi.
  • Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000?150 000 euroa, tee hakemus suoraan myös Finnveraan.

Lisätiedot:

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Tietoa Finnveran keinoista yrityksille koronan aiheuttamassa tilanteessa löytyy koostesivulta finnvera.fi-sivustolta.

Finnvera rahoitusneuvonta:
Puh. 029 460 2580
Arkisin 9.00–16.15

BUSINESS FINLAND

Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoituspalvelut on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen saaja voi olla myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiva yritys, joka ei täytä Business Finlandin asiakkuuskriteereitä kansainvälisyystavoitteiden näkökulmasta.

Rahoitus on tarkoitettu yritykselle uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen poikkeusoloissa. Rahoitusta voivat saada yritykset monilta eri toimialoilta: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat/esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa.

Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua:

  1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %). Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
  2. Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteissa. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %). Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden seurauksena yritykselle pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitus on de minimis -rahoitusta. Rahoitus voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Rahoitusta ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon eikä kalastuksen vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille, yksityisille elinkeinonharjoittajille eikä vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän täyttäville yrityksille. Rahoitus kohdennetaan yrityksille, joilla ennen koronan aiheuttamaa erikoistilannetta oli edellytykset kannattavaan liiketoimintaan joko Suomessa tai kansainvälisesti.

Uusi tiimi aloittaa rahoituspäätösten tekemisen perjantaina 20.3.

PANKIT

Pankit suhtautuvat ymmärtäväisesti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin. Pankit kehottavat yrityksiä olemaan suoraan yhteydessä omaan pankkiin matalalla kynnyksellä, mikäli näkyvissä on muutoksia yrityksen vakiintuneeseen liiketoimintaan.

Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin omilla sivuillaan, mm. seuraavasti:

https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/press-releases/2020/03-13-14h45-nordea-tarjoaa-lyhennysvapaita-asuntolaina-asiakkaille-seka-pienille-ja-keskisuurille-yritysasiakkaille-koronaviruksen-takia.html

https://danskebank.fi/sinulle/artikkelit/2020/03/danske-bank-tarjoaa-tukea-ja-joustavuutta-koronaviruksen-vaikutuksiin-asiakkailleen?sc_cid=soc%7Ctw%7Cpb-art-koronavirus–32020%7C

https://www.op.fi/yritykset

VEROHALLINTO

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehostamalla edellä mainittujen asioiden käsittelyä. Myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan. Myös mahdollisia helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin selvitetään yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisätietojen tullessa alla olevaa uutista päivitetään:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

TE-PALVELUT

TE-palvelut auttaa työnantajia ja työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja muutosturvasta ja lomauttamisesta saa valtakunnallisilta verkkosivuilta:

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html

 

← Back to news & blogs