SportTech Center Vuokatti- hanke tarjoaa yrityksille kiehtovan kehitys- ja testausympäristön liikuntateknologian kehittämiseen

The new Vuokatti SportTech Centre project offers companies access to the Vuokatti sports ecosystem, its first-class development and testing environment, and a network of experts.

The project focuses on building a technology and sports innovation centre in Vuokatti, where sports and technology professionals will be able to come together to create future product solutions. Bringing together unlimited opportunities for research, development and testing of need-based product innovations for sports and technology, the centre will be unique in its union of tech experts, scientists, top athletes, coaches, sports professionals, students, and entrepreneurs. 

Cooperation with operators from Oulu is already at a good level since several products from Oulu have been tested in Vuokatti. Did you know that, in the summer of 2023, Oulun Kärpät relied on Vuokatti’s facilities and coaching professionals for physical training? This is an example of the great operating environment in Vuokatti, that now invites other actors to wider cooperation.

Read more (in Finnish) below:

SportTech Center Vuokatti -hanke rakentaa Vuokatista teknologian ja urheiluinnovaatioiden keskuksen, jossa liikunta- ja teknologia-alan ammattilaiset luovat yhdessä tulevaisuuden tuote ratkaisuja. Hankkeen kautta yritykset pääsevät Vuokatin liikuntaekosysteemiin, joka tarjoaa ensiluokkaisen kehitys- ja testausympäristön ja osaajien verkoston.

SportTech Center Vuokatti- hanke tuo liikunta- ja teknologia-alan yrityksille rajattomat mahdollisuudet tarvelähtöisten tuoteinnovaatioiden tutkimiseen, kehittämiseen ja testaamiseen. Vastaavaa keskusta, jossa liikuntateknologian ekspertit, tieteentekijät, huippu-urheilijat, valmentajat, liikunta-alan ammattilaiset, opiskelijat ja yrittäjät yhdessä tutkivat, kehittävät ja testaavat tulevaisuuden tuoteratkaisuja, ei muualta löydy.

Mukana nyt

  • 1500+ tieteentekijää ja ICT-alan ammattilaista
  • 600+ Vuokatti-Ruka urheiluakatemian opiskelijaa
  • 300+ liikunta-alan opiskelijaa
  • Satoja alueella vierailevia huippu-urheilijoita
  • Monipuolinen koulutusketju

Yhteistyö oululaisten toimijoiden kanssa on jo hyvällä tasolla. Useita oululaisia tuotteita on aikojen saatossa testattu Vuokatissa. Kesällä 2023 Oulun Kärpät tukeutui fysiikkavalmennuksessa Vuokatin fasiliteettihin ja valmennuksen ammattilaisiin. Toimijoina yhteistyössä olivat Oulun Kärpät, Polar Elektro, Vuokatti-Ruka urheiluakatemia ja Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö. Vuokatin teknologiakylä tarjoaa upean toimintaympäristön ja kutsuu nyt muitakin toimijoita laajempaan yhteistyöhön.

Miksi liittyä mukaan

  • Testausympäristö

Vuokatin liikunta-alan ammattilaiset, tutkijat, urheilijat ja opiskelijat ovat osa Vuokatin testauspalvelut konseptia. Tehokas yhteistyö tuotekehityksen ja testauksen välillä tehostaa innovaatiota.

  • TKI-yhteistyö

TKI-yhteistyö mahdollistaa visionääriset ratkaisut, jotka luovat tietä tulevaisuuden menestykselle.

  • Monipuolinen liikuntaekosysteemi yritysten tueksi
  • Innovaatioalustat

Vuokatin innovaatiotapahtumat auttavat uusien liike- ja tuoteideoiden tunnistamisessa ja yritysten käynnistämisessä.

Tutustu Vuokatin liikuntaekosysteemiin ja ole mukana luomassa tulevaisuuden ratkaisuja.

Instagram: @Sporttechcenter_vuokatti

https://www.sotkamo.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankkeet/sporttech-center-vuokatti/

Yhteyshenkilö

Kari Kivistö

SportTech Center Vuokatti -hanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu

kari.kivisto@kamk.fi