OYSTER Health and Life Science Incubator

Intro:

The project aims to pilot the first health and life science business incubator in the Oulu region, based on the concept developed in the ‘Regional cooperation in incubator activities’ project (A78109). Lessons and experiences from previous projects will also be utilized in piloting the incubator.

The primary objective is to create new health and life science companies and business operations in North Ostrobothnia, fostering the commercialization of new research innovations and the generation of new jobs. Additionally, the project aims to provide further support for startups in their business development and growth. This will be achieved by utilizing, for example, the demand-driven co-creation model developed in the area.

Furthermore, the project seeks to further develop the incubator model, ensuring its functionality, and to establish an action plan and business model for the incubator’s continuation after the project concludes.

Hankkeen nimi: OYSTER Terveys ja Life Science hautomo

Hankkeen kesto: 01/2024–04/2026

Hankekoodi: J10514

Toteuttajat: BusinessOulu (päätoteuttaja), Oulun yliopisto, OAMK

Hankkeen julkinen tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on pilotoida Oulun alueelle ensimmäinen terveys ja Life science hautomo ”Hautomotoiminnan alueellinen yhteistyö” hankkeessa (A78109) rakennetun konseptin pohjalta. Hautomotoiminnan pilotoinnissa hyödynnetään myös muiden aiempien hankkeiden oppeja ja kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on synnyttää Oulun alueelle uusia terveys ja Life science yrityksiä ja yritysliiketoimintaa, jotka edistävät uusien tutkimusinnovaatioiden kaupallistamista ja uusien työpaikkojen syntymistä hyödyntäen mm. alueella kehitettyä tarvelähtöistä yhteiskehittämisen mallia. Hankkeen tavoitteena myös kehittää hautomomallia edelleen varmistaen konseptin toimivuus ja luoda toimintasuunnitelma sekä liiketoimintamalli hautomotoiminnan vakiinnuttamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen konkreettisena tuloksena rakentuu terveys ja life science hautomo, jolla on selkeä ja toimialan erityistarpeet huomioonottava sisältökokonaisuus hautomotoimintaan osallistuvien tiimien ja yritysten liikeidean kehittämisen tueksi. Kontinkankaan alueelta vuokrataan fyysiset toimitilat terveys ja life science hautomolle. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen toimintamalli, joka edesauttaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja rohkaisee sekä aktivoi yrittäjyyden pariin, erityisesti terveys ja life science toimialalla. Hankkeessa rakennetaan uusi toimintamalli terveys ja life science startup yritysten nopeampaan kansainvälistymiseen sekä aikaisempaan kansainvälistymisen aloittamiseen sekä mittaristo, joka mahdollistaa toiminnan systemaattisen kehityksen.

 

Yhteyshenkilöt

Jenni Konttila
development manager, OuluHealth ecosystem

Minna Komu
network director, OuluHealth ecosystem