DiKi- acceleration of digitalized health solutions, ONGOING

The main purpose of this project is to support the implementation of new technology and enable testing during the developmental phase in a real digitalized healthcare environment. The project aims to support companies’ product development and improve SME companies’ readiness for growth and competitiveness nationally and internationally by enabling better opportunities for early-phase testing. The project aims to activate SME companies’ innovation activities and accelerate new business ideas. It consists of three packages, that have their sub-purposes:

1) to develop integration surface into local patient health record system for the testing and development of digitalized solutions and wireless testing environment

2) to develop a testing environment for VR/AR- solutions

3) accelerate the creation of business models to commercialize digitalized healthcare solutions

Hankkeen nimi: DiKi- Digitaalisten terveysratkaisujen kiihdyttäminen

Hankkeen kesto: 08/23-07/25

Hankekoodi: A80346

Toteuttajat: BusinessOulu (päätoteuttaja), OAMK, Pohde

Hankkeen julkinen tiivistelmä:

Terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa on kasvanut tiedolla johtamisen, tutkimuksen sekä tuotekehityksen tukena. Olennaista tiedonsiirrossa on integraatiorajapinta, joka mahdollistaa tietojen välittämisen potilastietojärjestelmästä sovelluksen tai yrityksen palvelun käyttöön. Integraatiorajapinnan testaaminen aidossa terveydenhuollon ympäristössä parantaa yritysten valmiuksia kehittää ja myydä ratkaisuja. Virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntäminen tulee kasvamaan terveydenhuollossa esimerkiksi osana kivun hoitoa tai mielenterveystyötä erilaisina altistusterapioina sekä ammattilaisten kouluttamisen tukena. VR/AR-ratkaisujen testaus- ja kokeiluympäristöt ovat tärkeitä ratkaisujen kehittämiseksi ja niiden käyttöönottamiseksi. Lisäksi yrityksiä tulee aktivoida innovaatiotoimintaan ja yhteiskehittämiseen.

Hankkeen päätavoitteena on luoda valmiuksia ja edellytyksiä uusien teknologisten ratkaisujen syntymiselle, tukea uuden teknologian käyttöönottoa ja mahdollistaa yrityksille digitaalisten ratkaisujen kehitysvaiheen testaus sekä kokeilut aidossa digitaalisessa terveydenhuollon käyttöympäristössä. Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten tuotekehitystä sekä parantaa näiden yritysten kasvu- ja kilpailuedellytyksiä niin kotimaan markkinoilla kuin kansainvälisesti mahdollistamalla yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet digitaalisten ratkaisujen varhaiseen tuotetestaukseen ja kokeiluihin jo tuotekehityksen alkuvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida pk-yritysten innovaatiotoimintaa sekä kiihdyttää uusien liiketoimintakonseptien syntymistä. Hanke muodostuu kolmesta työpaketista, joilla jokaisella on oma alatavoitteensa. Nämä alatavoitteet ovat:

1) digitaalisten ratkaisujen testaamisen ja kehittämisen mahdollistavan integraatioalustan kehittäminen alueellisen potilastietojärjestelmän osalta sekä langattoman testausympäristön kehittäminen

2) VR/AR- ratkaisujen kokeilu- ja testausympäristön kehittäminen

3) uusien liiketoimintakonseptien syntymisen kiihdyttäminen digitaalisten ratkaisujen kaupallistamiseksi.