POPsote – sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen Pohjois-Pohjanmaalla

The POPsote regional project has been initiated to strengthen the implementation of the health and social services reform. The main goal is to increase the availability of health and social services as well as improve the customer experience. Development of the services will be co-created with citizens and different stakeholders. POPsote received governmental funding,13,6 M EUR. The total budget is 15,8 M EUR.

More information in Finnish.

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille.

Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri.

Keskeistä on parantaa palvelujen saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku puolestaan vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-palveluja uudistetaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Pohjois-Pohjanmaalla uudistus tehdään ihminen edellä

Pohjois-Pohjamaa on mukana kansallisessa kehittämistyössä. Omassa maakunnassamme uudistuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke, jossa kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana.

Tavoitteena on parantaa sote-palvelujen saatavuutta ja palvelukokemusta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa.

Palvelujen uudistamista varten on haettu keväällä 2020 valtionavustusta, jota saatiin Pohjois-Pohjanmaalle 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman osuus tästä on 4,9 miljoonaa ja rakenneuudistushankkeen 10,9 miljoonaa euroa.

Source: POPsote