Peili Vision addresses challenges in neurologic rehabilitation with the use of virtual reality

To answer the challenge of shortages of resources and increasing cost of neurological rehabilitation, Peili Vision has developed a virtual reality platform to support speech and language therapy. Established in Oulu in 2015, the company helps people in their recovery process by utilising advanced virtual reality (VR) technology.

Read more information in Finnish below.

Virtuaalitodellisuus (VR, virtual reality) on todistetusti toimiva ratkaisu neurologisessa  kuntoutuksessa. Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat kuntoutuksen  ulkopuolella eivätkä saa tarvitsemaansa apua (Aivoliitto). Me Peili Visionilla olemme  rakentaneet kuntoutusalan ammattilaisten kanssa ratkaisun, jonka avulla pystymme  korjaamaan rikkoutuneen hoitoketjun: viemällä ohjatun ja yksilöidyn terapian kuntoutujan  kotiin. Nyt tuhannet väliinputoajat voivat saada viimein apua.

Keväällä 2019 Peili Vision toteutti onnistuneen tutkimuspilotin VR-teknologian käytöstä kuntoutujan  kotona. Vuonna 2011 AVH:n sairastanut kuntoutuja sai kotiinsa ?pelireseptillä? puheterapiaa, jota hänelle ei  ollut tarjottu vuoden 2013 jälkeen. Kuntoutujan kotikunnalla tai KELA:lla ei yksinkertaisesti ole keinoa  tarjota hänelle ohjattua puheterapiaa, vaikka hänelle on erityisesti ongelmia puheen tuottamisessa ja  asioiden nimeämisessä. Hän sairastaa afasiaa*. Pilotin myötä kuntoutuja pääsi vihdoinkin tekemään  ohjattuja harjoitteita, jotka tuottavat tulosta!

Kolme kuukautta kestäneen tutkimuspilotin aikana kuntoutuja toteutti etänä puheterapeutin  suunnittelemia ja määräämiä harjoituksia virtuaalitodellisuudessa aviopuolisonsa kanssa. Kuntoutuja  teki yli 400 harjoitusta ja tulokset ovat häkellyttäviä: nimeämisnopeus eli puheen tuottaminen kasvoi 76  prosentilla**. Erityisen loistavia tulokset ovat siksi, että kysymyksessä on krooninen afasian vaihe, eikä  kielellisen prosessin paranemista terapiajaksolla odoteta. Nyt ensimmäistä kertaa maailmassa  itsenäisellä harjoittelulla virtuaalitodellisuudessa potilas pystyi radikaalisti parantamaan puhettansa  kaikilla mittareilla!

Harjoitukset suunniteltiin ja tarkastettiin Oulun yliopiston logopedian laitoksen kanssa ja  pilottitutkimuksen tuloksia esiteltiin kesällä Nordic Afasia Conference -tapahtumassa Turussa.

Kuntoutuja ja omainen itse olivat erittäin motivoituneita ja näkivät harjoittelun auttavan kuntoutujan  kommunikaatiota ja parantavan elämänlaatua huomattavasti.

Faktaa: 

– Kuntoutuspolku on harvalla sujuva ja AVH-kuntoutuksessa on suuria alueellisia eroja. Vain 15
prosenttia heistä, jotka tarvitsisivat aivoverenkiertohäiriön jälkeistä kuntoutusta, saa sitä.
– Kuntoutus on tehokkainta, kun se on intensiivistä, yksilöityä ja jatkuvaa.
– Kuntoutus pelireseptillä kotona on kustannustehokasta.

Kuva: A?nna-Liisa ja Seppo tekemässä puheterapiaharjoituksia kotona

* Afasialla tarkoitetaan aikuisiän kielellistä häiriötä, joka usein on seurausta aivoverenkiertohäiriöstä.  Afaattisten henkilöiden on vaikeaa kommunikoida muiden kanssa. Oireita ovat erilaiset puheen  tuottamisen ja ymmärtämisen sekä lukemisen ongelmat. (Aivotalo)

** Testituloksia: ymmärtäminen +29% (WAB), toistaminen +25% (WAB), nimeäminen +142% (WAB),  lukeminen +88% (WAB) ja oikeat vastaukset +30% (BNT)

Yhteyshenkilö

Jussi Auvinen
Toimitusjohtaja
jussi.auvinen@peilivision.fi