Oysin digihoitopolku palkittiin

Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku on voittanut Näytöllä tuloksiin -kilpailun.

Palkinnot jaettiin Terveysalan kansallisessa näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa. Sen järjestivät muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Kilpailuun osallistuneiden käytäntöjen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa ja prosessin kuvaukseen.

OYS:in Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolun tarkoitus on valmentaa potilasta, antaa omahoito-ohjeita sepelvaltimotaudin hoitoon ja sujuvoittaa sepelvaltimotautipotilaan asiointia terveydenhuollossa. Digihoitopolku on tarkoitettu OYS:ssa hoidetuille sepelvaltimotautipotilaille. Polulta potilas saa tietoa sepelvaltimotaudista, taudin riskitekijöistä, näyttöön perustuvasta lääkehoidosta ja sydänterveellisestä ruokavaliosta ja liikunnasta. Hoidon jatkuvuuden tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. 

Lue lisää.

Lähde: Terveyskylä