Ideat talteen Iitaan

Kaikille avoin OuluHealth-ideahaaste Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa 10.5.-10.6.2019

Kiitos kaikille ideoijille, saimme noin 100 erinomaista ideaa Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveyspalveluissa -ideahaasteeseen!

Luova tekeminen, osallistuminen, elämykset ja voimaantuminen ovat meille kaikille tärkeitä asioita, ja siksi taiteen ja kulttuurin pitää tuntua, näkyä ja kuulua myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.

OuluHealthin 10.6.2019 päättynyt ideahaaste sai mukavasti liikkeelle niin potilaat, asiakkaat, omaiset kuin taiteen ja kulttuurin sekä sote-palvelujen ammattilaiset. Esitetyt ideat olivat monipuolisia, ja niitä käsitellään ensimmäisen kerran 19.6.2019 olevassa PPSHP innovaatioryhmän kokouksessa. Se, miten ideat käsitellään, täsmentyy syksyn 2019 aikana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tavoitteena on rekrytoida lähiaikoina määräaikainen taidekoordinaattori, joka on päävastuussa ideoiden käsittelystä ja hyödyntämisestä mm. PPSHP:n taideohjelmassa.

Ideahaaste oli osa OuluHealth-ekosysteemin innovaatiotoiminnan kehittämishanketta. Ekosysteemin yhteisen innovaatiotoiminnan avulla halutaan mahdollistaa eri sidosryhmien osallistuminen ideointiin sekä vahvistaa OuluHealth-toimijoiden välistä yhteistyötä. Ideat kerättiin Iitaksi nimetyn ekosysteemitoimijoiden yhteisen ideanhallintatyökalun avulla.

Lisätietoja:
Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa -haaste:
Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
040 5890 132, sanna.salmela@ppshp.fi

OuluHealth-innovaatiotoiminta:
Pauliina Hyrkäs, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
040 5046 180, pauliina.hyrkas@ppshp.fi


Auttaako taide toipumisessa? Kannattaako kulttuuriin panostaa sairaalassa? Voiko kirjallisuuden avulla kuntouttaa kotihoidossa?

OuluHealth-toimijaverkosto ottaa käyttöön uuden innovaatiotoimintamallin ja haastaa sinut mukaan ideoimaan, kuinka taidetta ja kulttuuria voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja palveluiden kehittämisessä.

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, mutta myös toipumiseen, kuntoutumiseen ja viihtyvyyden edistämiseen. Ideahaasteen tavoitteena on osallistaa ihmisiä taiteen ja kulttuuriin kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Voit kirjata ideasi sähköiseen järjestelmäämme Iitaan. Ideat voivat liittyä taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä tai asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseen. Lisäksi voi ideoida esimerkiksi, kuinka kulttuuri ja taide voisi näkyä sosiaali- ja terveydenhuollossa rakennuksissa, tiloissa, sisustamisessa, opasteissa tai teknologiassa. Esimerkkeinä kulttuurin ja taiteen eri muodoista ovat kirjallisuus, kuvataide, lasten- ja nuortenkulttuuri, media, kädentaitajat ja muotoilu, näyttämötaide, sirkus, musiikki, tanssitaide sekä valo-, video-, elokuva- ja pelitaide.

Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, kirjaa lisäksi yhteystietosi. Mikäli haluat jättää useamman idean, kirjaa jokainen idea omalle lomakkeelle.

Taide- ja kulttuurihaasteen pohjalta esitetyt ideat ohjautuvat OuluHealth-ekosysteemin Innovaatioryhmän käsittelyyn. Ryhmän valitsemat ideat viedään eteenpäin kehitettäviksi soveltuville kehittämispoluille. Lisäksi ideoita tullaan hyödyntämään mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Taideohjelman laatimisessa vuosille 2020–2030 sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030  -uudistamisohjelmassa.

Arvoisa taiteilija! Tarvitsemme osaamistasi / apuasi esimerkiksi uuden, modernin ja taideystävällisen sairaalan ja palvelu- ja hoitokulttuurin rakentamisessa.

Kuvaile, millaisiin tarpeisiin taide voisi tarjota ratkaisuja sairaalaympäristössä ja laajemminkin sosiaali- ja terveyspalveluissa (esim. hoidossa ja hoivassa). Voit kirjata ideasi yleisellä tasolla niin, ettet paljasta arkaluonteiseksi kokemaasi sisältöä. Ideoiden käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia kirjattujen ideoiden sisältöjen suhteen. Ennen ideoiden hyödyntämistä niiden kirjaajiin otetaan yhteyttä.

Jätä ideasi lomakkeelle

Avoimen ideahaasteen kautta kertyvää ideapoolia hyödynnetään esimerkiksi Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -taideohjelman laatimisessa, taidehankinnoissa ja taidekilpailujen suunnittelussa. Ohjelmasta tulee vastaamaan myöhemmin rekrytoitava taidekoordinaattori. Hänen tehtävänään on täydentää ideahaasteen tuloksia yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Yhteistyön kehittämiseksi voidaan järjestää esim. yhteinen taiteilijoille suunnattu seminaari ja perustaa taiteilijapankki.

On tärkeää, että taiteilijat lähtevät mukaan jo nyt haasteeseen rikastuttamaan ideoita. Siten voimme yhdessä osoittaa, että taiteelle on tarvetta, se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja osaajia löytyy!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on hakenut taideohjelman laatimiseksi ja käynnistämiseksi avustusta vuosille 2020-2030. Taiteen ja kulttuurin kehittämisellä tuetaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, joka sisältää sekä toiminnallista uudistamista (esim. hoitokäytännöt) että uudisrakentamista.

Mikäli avustus myönnetään, PPSHP palkkaa määräaikaisesti kaksi taiteen ammattilaista (taidekoordinaattori ja rakennettavan ympäristön taideasiantuntija). Heidän tehtävänään on taideohjelman laatiminen ja käynnistäminen. Työtä ohjaa 11.4.2019 nimetty taide- ja kulttuurityöryhmä, joka koostuu PPSHP:n ja taiteen edustajista (mm. Oulun taidemuseo). Lisäksi PPSHP:ssä kerätään parhaillaan omista työntekijöistä muodostuvaa taide- ja kulttuuriverkostoa.

Tämän ideahaasteen avulla kaikilla toimijoilla on mahdollisuus esittää oma kehittämisehdotuksensa taiteesta ja kulttuurista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehdotuksista kertyy monipuolinen idea-aineisto, jota käytetään taideohjelman laatimisen ja toteutuksen tukena. Aineiston analysoinnista ja ideoiden arvioinnista vastaavat PPSHP:n taidekoordinaattori, taideasiantuntija ja Innovaatioryhmä yhteistyössä taide- ja kulttuurityöryhmän kanssa.

Taidekoordinaattori ja -asiantuntija tulevat kuulumaan Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin alueverkostoon, joka toimii PPSHP:n taideohjelman keskeisenä yhteistyökumppanina. Lisätietoa alueverkostosta saa Pohjois-Pohjanmaan liiton Auli Suorsalta (auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi).

PPSHP:n taideohjelma keskittyy erikoissairaanhoitoon, mutta ideahaasteen kautta kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

 

kuvituskuva

Kuvituskuva

Mikä on Iita?

OuluHealth-ekosysteemin yhteisen innovaatioprosessin ja sähköisen työkalun eli Iitan avulla osallistetaan asiakkaat/potilaat ja heidän omaisensa, sote-ammattilaiset, yritykset ja tutkimuslaitosten edustajat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, tuotteiden ja prosessien kehittämiseen.

Sähköinen työkalu mahdollistaa ketterän innovaatioaihioiden käsittelyn, kehittämisen ja seurannan. Lisäksi prosessin avulla tuotetaan yrityksille ideoita tuotekehityksen pohjaksi ja lisäksi se tarjoaa alan kehittäjille ja tutkijoille mutkattoman rajapinnan OuluHealth-toimijoiden kehittämistoimintoihin.

Ideahaaste on osa OuluHealth-verkoston yhteisen innovaatioprosessin ja sähköisen ideanhallintatyökalun kehittämistä ja kokeilua.

Mikä on OuluHealth?

OuluHealth-ekosysteemin muodostavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP, OYS TestLab -testauslaboratorio), Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut (Oulu WellfareLab -toimintamalli) sekä BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu (BusinessKitchen, OAMK Labs ja SimLab -testauslaboratoriot) ja Oulun yliopisto (Centre for Health and Technology –yksikkö osana lääketieteellistä tiedekuntaa).

OuluHealth-ekosysteemin tavoitteena on helpottaa avointa yhteistyötä ja nopeuttaa innovointia kohtauttamalla eri kumppaneita, jotka kykenevät edistämään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeita.