The Oulu DataLab – time for pilots and feedback

Are you interested in participating in improving a new Oulu DataLab development environment and giving feedback on its services? The University of Oulu coordinates the project that has created a concept for Oulu DataLab. Now it is time to test and validate the service offering.

 

Read more in Finnish below.

 

***************************************************************************************************************

 

Oulu DataLabin tavoitteena on tarjota palveluita niin yrityksille, tutkijoille kuin julkisille toimijoille datan ympärillä tapahtuvan kehittämis- ja tutkimustyön tueksi sekä yhteistyön avuksi. Tarjottavien palveluiden avulla halutaan tukea erityisesti dataan ja sen käsittelyyn perustuvien ratkaisujen kehittämistä. Oulu DataLab -kehittämisympäristö on kehitetty Oulun yliopiston koordinoimassa hankkeessa*.

 

Nyt kutsumme yrityksiä, tutkijoita ja julkisen sektorin toimijoita koekäyttämään ja testaamaan palveluja sekä antamaan palautetta Oulu DataLab-palvelukokonaisuudesta.

 

Pilotoitavia Oulu DataLab-palveluja ovat:

  1. Pilvipalvelu: Tarjoamme paikallisen pilvipalvelimen ja oppeja eurooppalaisen datan jakamisen käytänteisiin (mm. IDS, International Data Spaces).
  2. Asiantuntijapalvelut: Annamme työkaluja oikeaoppiseen henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojan käytänteisiin sekä autamme eri toimijoiden välisen uuden datayhteistyöhön syntymisessä.
  3. Simuloitu data: Tarjoamme mahdollisuuden hyödyntää terveys- ja sosiaalialojen opetustilanteista kerättävää simuloitua dataa kehitystyön tukena.

Mikäli näiden, hankkeen aikana maksuttomien palveluiden kehittäminen ja palautteen antaminen kiinnostavat, voit jättää yhteistyöpyynnön Oulu DataLabin verkkosivulla tai olla suoraan yhteydessä hankkeen projektipäällikköön sähköpostitse.

 

Lisätietoa Oulu DataLabista löydät verkkosivulta.

 

* Oulu DataLab on kehitetty hankkeessa Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI, nro. A78153), jota rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-rahoituksesta.