Oulu Dance Hack is calling health innovators to join their dance and technology challenge

Oulu Dance Hack is back to strengthen the links between performing art and technology. Oulu-based companies and international artists are joining forces already for the eighth time to invent new uses for technology and create extra cultural value. This year’s Dance Hack is focused on Artificial Intelligence and how it can be used in the creation of dance work. The Hack will run for a week and culminate on 29 September with a demo day at the Cultural Centre Valve.  The audience will not only see an incredible show but also get to test cutting-edge innovations themselves. All of this in the spirit of modern technology combined with art.

Oulu Dance Hack is inviting Oulu-based technology companies to join the challenge with their innovations. Be with us and let’s hack together the technology as we know it.

Read more in Finnish below.

Time: 25 – 29 September 2023

Place: Cultural Centre Valve, Oulu

MIKÄ ON YRITYKSEN ROOLI TAPAHTUMASSA?

Oulu Dance Hack pyrkii käyttämään yrityksiltä saatua teknologiaa tavalla, joka yleensä ei ole tuotetta ajatellen suunniteltua. Bluetooth Mesh -verkkoa voidaan käyttää yhdessä liiketunnistimien kanssa ohjaamaan esityksen valoja. Tekoälyllä luotuja kuvia voidaan analysoida tuottamaan dataa, joka puolestaan merkitsee esityksen taustaprojisoinnille muuta kuin alkuperäinen kuva. Teknologian ja laitteiden toimintoja voidaan muokata yhteistyössä yrityksen kanssa, saaden lopputuloksena jotain muuta. Olipa käyttötarkoitus mikä hyvänsä, ajatuksena on luoda teknologiaresurssista jotain uutta, joka antaa yrityksille mittausdataa, luo uusia käyttötapoja teknologialle ja hyödyntää esitystä.  

MITÄ YRITYKSILTÄ TOIVOTAAN TAPAHTUMAAN?

Toivomme ensisijaisesti sitoutumista tapahtumaan sen ajaksi. Pelkän teknologian saaminen ei aina riitä, vaan tarvitsemme myös henkilön, joka osaa mahdollistaa teknologian tai laitteen “väärinkäytön” – mikäli tarvitsemme sähköhammasharjaan langattoman verkon kautta ohjattavan muuntimen, sellainen pitää osata liittää laitteeseen. 

Tärkeintä on kuitenkin avoin mieli ja luottamus. Tarvittaessa esiintyjät ja järjestäjät sitoutuvat kirjoittamaan yrityksen kanssa sopimuksen, joka luovuttaa esityksestä saadut tulokset (kuten esimerkiksi mittausdata, käyttäjäpalaute, kirjallinen tai digitaalinen tuotekehitystä edistävä materiaali) yrityksen omaan käyttöön. Oulu Dance Hack ei ole kiinnostunut salaisuuksista, vaan niiden hyödyntämisestä hetkellisesti. Kaikki yrityksen omaisuus jää yritykselle. Toteutettua yhteistyötä voidaan myös kehittää eteenpäin tulevissa esityksissä, mikäli yritys näin haluaa.

MIHIN YRITYS SITOUTUU?

TaikaBox Ry pitää itsellään oikeuden valita tapahtumaan osallistuvat yritykset hakijoiden joukosta. Edellytämme yrityksen ottavan huomioon YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja tehneen itselleen suunnitelman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Valittujen yritysten tulee sitoutua tapahtumaan osallistumiseen maksamalla yrityksen henkilöstömäärän mukaan määrittyvä osallistumismaksu, jolla katetaan esiintyjien matka- ja majoituskustannuksia, ja sitoutua olemaan läsnä Hack-viikon aikana. Tämän lisäksi yritykselle ei ole muita sitoutumisvaateita.

Mitä enemmän yritys sitoutuu teknologian, henkilöstön tai osallistumismaksun puolesta

MITÄ YRITYS SAA TAPAHTUMASTA?

Toivomme jokaisen tapahtumaan hakevan yrityksen keskustelevan kanssamme, mitä tapahtumalta tavoitellaan. Tämä voi olla esimerkiksi ohjelmistotuotteen muuntautumiskyvyn tai epätavallisesta käyttötilanteesta saatavaa mittausdataa, käyttökokemusten keruuta, erillinen osa yrityksen tuotekehitystä, stressitestausta tai vaikkapa henkilöstöresursseille kohdennettava viikon virkistysmatka kulttuurimaailman syövereihin. Kaiken kaikkiaan, yrityksillä on mahdollisuus saada normaalin tuotekehitys- tai testausprosessin ulkopuolelta mittausdataa ja käyttökokemuksia, joita tavallisesti yritys ei ehkä tule edes ajatelleeksi hankkia, minkä lisäksi yritys voi nostaa profiiliaan innovatiivisena toimijana sekä Oulu2026-kumppanina. Lisäämme yrityksen osaksi markkinointimateriaalejamme, mitä varten toivomme lyhyen esittelyn yrityksestä sekä kuvamateriaalia.

Ennen kaikkea, toivomme yritysten edustajien nauttivan tapahtumasta. 

LISÄTIETOJA:

mail@taikabox.com

Lähde: Taikabox (teksti ja kuva)