Innovation and testing activities being developed in the Northern Ostrobothnia as part of the POPsote project

POPsote brings together social and healthcare professionals, customers, companies, researchers and academia for cooperation on preparing the reform of health and social services.

More information available in Finnish.

Kehitämme alueellista innovaatio- ja testaustoimintaa

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja tesrveydenhuollon innovaatio- ja testaustoimintaa yhteiskehitetään osana POPsoten rakennehanketta.

Tavoite

Innovaatio- ja testaustoiminta -osahankkeessa kehitämme alueellisesti yhteisiä ja yhtenäisiä käytäntöjä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintaan.

Vahvistamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvaa oppimista ja kehittymistä tukevaa tiedonkulkua sekä osallistamis- ja yhteistyömenetelmiä kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä keskeisten toimijaryhmien välillä.

Rakennamme selkeitä, sujuvia väyliä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille sekä tutkimus-, opetus- ja yritystoimijoille osallistua ja tuoda asiantuntemustaan kehittämiseen.

Toimenpiteet

  • Rakennamme ja otamme käyttöön alueellisen innovaatio-, kehitys- ja testausyhteistyön mallin, sisältäen yhteisen innovaatioprosessin sekä toiminnan tukitoimijoiden ja -työkalujen käyttöönoton.
  • Tarjoamme alueemme yhteiseen käyttöön innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintaa tukevaa osaamista ja palveluja, mm. Health Labs -palvelukokonaisuuden.

Lisätietoa POPsote-hankkeen sivuilla: https://popsote.fi/osahanke/innovaatiot/

Yhteyshenkilö

Pauliina Hyrkäs

Innovaatiokoordinaattori, PPSHP

Projektipäällikkö,POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta

Pauliina.Hyrkas@ppshp.fi

Lähde: POPsote