inDemand EU Horisontti 2020: Tarvelähtöinen yhteiskehittämisen innovointimalli edistää digitaalista muutosta terveysalalla

EU Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetussa inDemand-hankkeessa on kehitetty tarvelähtöisen yhteiskehittämisen innovointimalli, joka edistää digitaalista muutosta terveysalalla.

Hanke on koettu arvokkaana toimenpiteenä yhteistyössä aluetoimijoiden – Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopistollinen sairaala, ja BusinessOulu – keskuudessa, kun otetaan huomioon toimet alueellisen liiketoimintarakenteen kilpailukyvyn edistämiseksi erityisesti pk-yritysten ja startup-yritysten osalta. Sen lisäksi, että saadaan rahoitusta Euroopan komissiosta, se on edistänyt yhteistyötä terveysalan PK- yritysten kanssa. Lisäksi muiden maiden kanssa toteutettava tiedon ja kokemuksien vaihto vahvistaa konkreettisesti innovaatioekosysteemimme tarjoamaa palvelupolkua terveydenhuollon haastavassa ja innovatiivisessa ympäristössä. Hanke tukee osaltaan OuluHealthin tavoitetta olla kansainvälisesti tunnettu kokeilukulttuuristaan ja kyvystään tuottaa innovatiivisia ratkaisuja globaaleihin terveydenhuollon haasteisiin. Strategisina päämäärinä OuluHealth ekosysteemillä on edistää tehokkaiden ja vaikuttavien asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöönottoa ja tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

InDemand-mallin lisäarvo perustuu asiakastarpeeseen perustuvaan yhteiskehittämisen lähestymistapaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattilaiset ottavat johtoaseman tarpeiden tunnistamisessa ja toisaalta yritykset hyötyvät siitä, että he voivat systemaattisesti työskennellä ja kehittää uusia tuotteita yhdessä potentiaalisten asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on tehdä kehitetyistä digitaalisista ratkaisuista todennäköisempiä menestymään terveydenhuollon markkinassa. Tästä syystä inDemandista on tullut innovaatiotyökalu, jota sekä yritykset että mukana olevat terveydenhuollon toimijat arvostavat. Hankkeen tuloksena on tulevan kevään aikana valmistumassa uusia menetelmiä ja työkaluja alueille lähteä toteuttamaan tarvelähtöistä yhteiskehittämistä myös uusilla sektoreilla.

Oulussa Pohjois-Pohjanmaan liiton käynnistämät kaksi EU laajuista julkista hakukuulutusta mahdollistivat yritysten hakea mukaan yhteiskehittämisprojektiin. On syytä korostaa yritysten läsnäoloa onnistuneissa yhteiskehittämisprojekteissa (esim. NE Device SW, Neagen, Buddy Healthcare). Yritykset ovat kiinnostuneita uudesta innovointimallista, jolla voidaan paremmin vastata kohdemarkkinan tarpeisiin.

Oulun alueen osalta Oulun yliopistollisen sairaalan terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellistä tarvetta ja haastetta on ratkaistu esimerkiksi seuraavissa projekteissa: Älykäs kontraindikaatioskanneri tukee terveydenhuollon ammattilaisia heidän suunnitellessa ja toteuttaessa potilaiden MRI-tutkimusta eli magneettikuvausta. Hengitystaajuusmittari tukee päivystyshoitohenkilökunnan arvioidessa päivystykseen tulevien potilaiden hoidon kiireellisyyttä. Digitaalinen imetysohjauskortti tukee äitejä ja terveydenhuollon toimijoita kommunikoimaan interaktiivisesti, jotta äidit saavat parhaan mahdollisen tuen vastasyntyneiden imetykseen.

Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutissa sekä lääketieteen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan yksikössä on toteutettu myös tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää uuden inDemand-innovointimallin vaikutuksia sekä yritysten, sairaaloiden että koko ekosysteemin kannalta. Arviointiin lähetettyjen tieteellisten artikkeleiden pohjalta voidaan todeta, että tarvelähtöisellä yhteiskehittämisellä on tärkeä merkitys yrityksille, jotka haluavat varmistaa ratkaisujen tarpeenmukaisuuden asiakkailleen. Uuden tarvelähtöisen lähestymistavan käyttö edellyttää myös kulttuurisia muutoksia ja uusia osaamisia mukana olevissa terveydenhuollon organisaatioissa.

inDemand-hanke jakaa hyviä käytäntöjä InDemand-yhteisön eli 10 Euroopan alueen kanssa, jotka toteuttavat inDemand-mallia. Esimerkiksi Aragonia, Cantabria, Extremadura, ja Navarra Espanjassa, Itä-Alankomaat, Piemonte Italiassa ja Tampere ovat jalkauttaneet tarvelähtöisen yhteiskehittämisen mallia pisimmälle.

inDemand Health on eurooppalainen hanke, johon osallistuu konsortiomuodossa kolme pilottialuetta: Oulu (Suomi), Murcian alue (Espanja), ja Paris-Ile de France -alue (Ranska). Oulussa tiivistä alueellista yhteistyöstä tekevät Oulun yliopistollinen sairaala (innovointi- ja testausalusta terveydenhuollon ammattilaisille ja yrityksille), sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto (rahoittajaorganisaatio, joka julkaisi innovaatiokilpailun yrityksille ja myönsi kaskadirahoitusta yrityksille noin 40 000e), sekä BusinessOulu/OuluHealth (yrityskehitysorganisaatio, joka tarjoaa liiketoimintatukea yrityksille).

Lisätietoja: inDemand Health

Case-esimerkki: OYS:n, Buddy Healthcaren, ja Oulun kaupungin yhteiskehittämisen tuloksena digitaalinen imetysohjauskortti

Aluetoimijoiden yhteystiedot:

Heini Malm
Yrityskehitysasiantuntija
BusinessOulu
040 773 8414, heini.malm@businessoulu.com

Pauliina Hyrkäs
Suunnittelija, OYS TestLab,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun yliopistollinen sairaala
040 504 6180, pauliina.hyrkas@ppshp.fi

Timo Alalääkkölä
Testaustoiminnan päällikkö,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun yliopistollinen sairaala
040 561 4390, timo.alalaakkola@ppshp.fi

Mikko Väisänen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan liitto
050-3366 524, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Minna Pikkarainen
Connected Health-professori
Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun yliopisto
VTT, Data Driven Solutions
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
040-7539880, minna.pikkarainen@oulu.fi

Kuva 1: inDemand-hankkeen konsortiotoimijat Murciassa, Espanjassa 3/2020
Kuva 2: inDemand-hankkeen 1 kierroksen päätöstilaisuus OYS TestLab:ssa 12/2018

 

 

← Back to news & blogs