Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija-ylempi amk tutkinto

Opiskele hyvinvointia edistävien digipalveluiden huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Uusi korkeakoulututkinto (YAMK) sopii sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattilaisille. Koulutuksessa perehdytään digitaalisiin keinoihin ja toimintamalleihin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen edistämiseksi. Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation keinoin sekä jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön.  Koulutuksen jälkeen osaat myös seurata, ylläpitää ja ohjata ratkaisujen toimivuutta organisaatiossa.

AIKATAULUT

  • Hakuaika 18.3.–1.4.2020
  • Koulutus alkaa syksyllä 2020
  • Koulutuksen kesto 1–2,5 vuotta

Digiajan sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisasiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat digitalisaation ja terveysteknologian kehittyessä. Digitalisaatio edellyttää sote-ja tekniikan alan ammattilaisilta uusia käytännön taitoja ja osaamista, kuten uusien informaatioteknologian alan sovellusten ja ratkaisuiden käyttöönottoa sekä digitalisaation jalkauttamista organisaatioihin.

Teknisten näkökulmien lisäksi myös eettiset kysymykset, tietoturvanäkökulmat sekä henkilöstön koulutus ja digitalisaatiomuutokseen liittyvät johtamisen haasteet pitää huomioida.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Koulutua rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään neljään osaamisteemaan:

  • sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ominaispiirteisiin liittyvä asiantuntijaosaaminen
  • digitalisaation johtamisosaaminen
  • liiketoimintaosaamisen
  • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Lisätietoa koulutuksesta: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/hyvinvointia-edistavien-digipalveluiden-asiantuntija

Yhteyshenkilöt

Anna-Maria Tuomikoski
Vastuuopettaja/tuutori, yliopettaja
Anna-Maria.Tuomikoski@oamk.fi

Kirsi Koivunen
Tiimipäällikkö, yliopettaja
Kirsi.Koivunen@oamk.fi

← Back to news & blogs