Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu 2023, valmennus

Käyttövirheet johtuvat tilastojen mukaan varsin usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai ammattimaisen käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii valmistajalta erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Valmennuskokonaisuuden tavoite ja kohderyhmä

Valmennuspaketit on tarkoitettu tuoteyrityksille, terveysteknologian tuotetestausympäristöille, tutkimushankkeille tai valmistajan roolissa toimiville terveydenhuollon yksiköille. Tavoitteena on auttaa turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun viranomaisvaatimusten ja erityispiirteiden tunnistamisessa sekä käytännön toteutuksessa.

Valmennuspakettiin kuuluu 3 moduulia. Valmennuksessa käydään läpi käytettävyyssuunnitteluprosessi markkinoille saattamiseksi sekä liitännäiset standardit ja dokumentaatiovaatimukset toimialan viranomaisvaatimusten näkökulmasta. Käyttöturvallisuuteen kytkeytyvien inhimillisten tekijöiden huomioon ottamista suunnittelussa pohditaan käytännön esimerkein sekä perehdytään käytettävyystestaukseen eräänä keskeisenä menetelmänä käytettävyyden arvioinnissa. Painopiste on EU vaatimuksissa mutta valmennuksessa sivutaan myös US FDA vaatimuksia.

Aika: 13.4., 27.4., 11.5
Paikka: Online (Zoom)
Ilmoittautuminen 16.3.2023 mennessä: https://www.usbimed.fi/lomake.html?id=44111

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Terhi Holappa, joka omaa yli 27 -vuotisen uran haastavissa terveysteknologia-alan sekä käytettävyyssuunnittelun asiantuntijatehtävissä sekä vankan kouluttajakokemuksen sertifikaatteineen.

Hinnoittelu ja toteutustapa

Kokonaisuuden (3 moduulia) hinta 750 euroa / osallistuja*. Valmennus toteutetaan Zoom ympäristössä (online). Kunkin moduulin jälkeen osallistuja voi toteuttaa vapaaehtoisen käytännönläheisen harjoitteen, johon sisältyy palautteen anto.

Valmennuspaketit

Moduuli 1.

Torstai 13.4.2023 klo 12-16. Terveysteknologian käytettävyyssuunnitteluprosessi – kokonaiskuva ja viranomaisvaatimukset (4 h sekä teemaan liittyvä harjoitus). USBIMED

Moduuli 2.

Torstai 27.4.2023 klo 12-16. User interface design, human factors and use safety.  (4 h sekä teemaan liittyvä harjoitus). Jonathan Kendler. Kieli: englanti.

Moduuli 3.

Torstai 11.5.2021 klo 12-16. Terveysteknologian käytettävyystestaus – merkitys ja toteutus (4 h sekä teemaan liittyvä harjoitus). USBIMED

Lue lisää.

Lähde: USBIMED