Terveysteknologian käytettävyys – käytännönläheinen valmennuskokonaisuus lääkinnällisten laitteiden käytettävyyssuunnittelusta regulaatiomausteella

Käyttövirheet johtuvat tilastojen mukaan varsin usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai ammattimaisen käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii valmistajalta erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Valmennuspakettien sekä asiantuntijapalveluiden tavoitteena on auttaa tuoteyritystä, tutkimushanketta tai valmistajan roolissa toimivaa terveydenhuollon ykskköä turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun viranomaisvaatimusten ja erityispiirteiden tunnistamisessa sekä käytännön toteutuksessa.

Valmennuspakettiin kuuluu 3 moduulia:

Moduuli 1: 8.4.2021 klo 12-16.

Moduuli 2: 22.4.2021 klo 12-16

Moduuli 3: 6.5.2021 klo 12-16

Valmennuksessa käydään läpi käytettävyyssuunnitteluprosessi markkinoille saattamiseksi sekä liitännäiset standardit ja dokumentaatiovaatimukset toimialan viranomaisvaatimusten näkökulmasta. Turvallisuuteen liittyvien käytettävyystekijöiden tunnistamista ja suhdetta riskienhallintaan pohditaan käytännön esimerkein sekä perehdytään käytettävyystestaukseen eräänä keskeisenä menetelmänä käyttöturvallisuuden varmistamisen kannalta. Painopiste on EU vaatimuksissa mutta valmennuksessa käsitellään myös US FDA vaatimuksia.

Valmennus toteutetaan etänä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://spark.adobe.com/page/zQReGOT3YWYhb/

Yhteyshenkilö

Terhi Holappa
USBIMED
terhi.holappa@usbimed.fi