Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatiosta kiinnostuneille yrityksille suunnattu koulutuksellinen webinaarisarja

Digitalisaatio mullistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan totuttuja toimintamalleja. Teknologian kehittäjät puskevat alalle uutta yhä kiihtyvään tahtiin ja totuttuihin käytäntöihin kohdistuu muutospainetta. Sote-alan erilainen toimintakulttuuri tulee monelle teknologiankehittäjälle yllätyksenä.

Tämä koulutuksellinen webinaarisarja on suunnattu digiterveys- ja hyvinvointialan yrityksille. Sen tarkoituksena on auttaa yritystäsi onnistumaan kehittäessäsi uutta teknologiaa sote-alalle. Opit ottamaan huomioon alalle tyypillisiä käytäntöjä, jotka teknologiankehittäjän on syytä tuntea. Pääset myös kokeilemaan toimintamalleja ja työkaluja, joita voit heti hyödyntää omassa työssäsi.

Valmennukseen kuuluu 4 erillistä webinaaria (á 2h). Valmennuksen toteuttaa hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan kouluttaja ja asiantuntija Eeva Kiuru (Health Innovation Academy Oy).

Aika: TI 15.6.2021, TO 17.6.2021, TI 22.6.2021 ja KE 23.6.2021 (klo 9.00 – 11.00)
Paikka: ZOOM (Toimitamme webinaarilinkin ilmoittautuneille ennen webinaaria)
Ilmoittaudu mukaan:

https://www.lyyti.in/Digitaalisen_terveyden_ja_hyvinvointialan_yrityksille_suunnattu_koulutuksellinen_webinaarisarja_9121

Tämä valmennusohjelma on maksuton ja tarkoitettu oululaisille terveysalan yrityksille.

Valmennusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille. Jokaisesta teemasta järjestetään yksi webinaari (2h).

  • Asiakaslähtöisen ja innovatiivisen toimintakulttuurin luominen digitaalisen terveyden aloilla
  • Luottamuksen rakentaminen digitaalisen terveyden aloilla
  • Näytön hankkiminen digitaalisen terveyden aloilla
  • Pilot-asiakkaiden hankkiminen hyvinvointi- ja terveysteknologia-aloilla

Kaikki webinaarit tallennetaan ja tallennukset sekä muut materiaalit jaetaan osallistujille.

OHJELMA

  • TI 15.6.2021, klo 9.00 – 11.00 Asiakaslähtöisen ja innovatiivisen toimintakulttuurin luominen digitaalisen terveyden aloilla

Asiakaslähtöinen, uskaltava ja psykologisesti turvallinen toimintaympäristö on innovatiivisen toiminnan ehdoton edellytys. Miten syntyy asiakaslähtöiseen kokeilemiseen ja uuden luomiseen kannustava toimintaympäristö? Mikä on tyypillisin este innovoinnille?  Käymme läpi asiakaslähtöisen ja innovatiivisen toimintakulttuurin tyypillisiä tunnuspiirteitä ja konkreettisia keinoja lisätä kehittämisen asiakaslähtöisyyttä. Opimme myös innovatiivisen toimintakulttuurin rakentamisen 6 tärkeää osatekijää, joita jokainen voi heti hyödyntää omassa organisaatiossaan.

  • TO 17.6.2021 klo 9.00 – 11.00 Luottamuksen rakentaminen digitaalisen terveyden aloilla

Luottamuksen merkitys terveysalan toimintakulttuurissa on valtavan suuri. Herättääkö sinun yrityksen toiminta luottamusta? Miten luottamuksen rakentumista voi parantaa? Käymme läpi luottamuksen rakentamisen 10 tärkeää elementtiä. Opimme case-esimerkit luottamuksen syntymisestä ja sen puuttumisesta. Työkaluna koulutuksessa hyödynnämme luottamuksen rakentamisen check-listaa.

  • TI 22.6.2021 klo 9.00 – 11.00 Näytön hankkiminen digitaalisen terveyden aloilla

Terveydenhuollon toimintakulttuurin yksi tärkeimmistä kulmakivistä on näyttöön perustuva toiminta. Mitä näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa, mitä eri tasoja on olemassa ja miten alalle teknologiaa kehittävän yrityksen tulisi ottaa tämä huomioon? Tutustumme näytön hankkimisen käsitteisiin ja sanastoon ja case-esimerkkiin onnistuneesta näytön hankkimisesta. Harjoittelemme myös näytön hankkimisen suunnittelemista käytännössä.

  • KE 23.6.2021 klo 9.00 – 11.00 Pilot-asiakkaiden hankkiminen hyvinvointi- ja terveysteknologia-aloilla

 Pilot-asiakkaan hankkiminen on tärkeä etappi hyvinvointi- ja terveysteknologian markkinoille viennissä. Valmennuksessa opit mitä tarkoittaa pilotointi ja miten se eroaa kokeilemisesta, mistä löydät pilot-asiakkaan ja minkälainen on hyvä pilotointisuunnitelma. Kuulemme myös case-esimerkkejä pilotoinnista. Hyödynnämme pilotoinnin suunnitelmapohjaa ja teemme omakohtaisen harjoituksen.

Kouluttaja

Dipl. ins. ja AmO Eeva Kiuru on asiakaslähtöiseen kehittämiseen erikoistunut kouluttaja. Hän on valmentanut satoja hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrittäjiä ja asiantuntijoita luomaan uusia innovaatioita alan toimintaympäristössä. Hän on ollut toteuttamassa vaativia sosiaali- ja terveydenhuollon muutos- ja yhteistyöprojekteja liittyen esim. digitalisaation hyödyntämiseen ja toimintakulttuurin uudistamiseen. Erityisosaamisalueena hänellä on sote-organisaatioiden palveluiden parantaminen yhteiskehittäen, asiakaspolkujen avulla ja teknologiaa hyödyntäen. Eevan sisältöjä ja postauksia löytyy verkosta tunnisteella #terveydeninnovaattorit.

Eevan LinkedIn-profiiliin voit tutustua täällä: https://www.linkedin.com/in/eevakiuru

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/Digitaalisen_terveyden_ja_hyvinvointialan_yrityksille_suunnattu_koulutuksellinen_webinaarisarja_9121

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Yhteyshenkilöt

Heidi Tikanmäki
Asiakkuuspäällikkö
Terveys ja Life Science, BusinessOulu
Heidi.tikanmaki@businessoulu.com

Joanna Seppänen (käytännölliset asiat)
Toimialakoordinaattori
Terveys ja Life Science, BusinessOulu
joanna.seppanen@businessoulu.com