Myynti, markkinointi ja uudet palvelut terveys- ja hyvinvointialalla

Terveys ja hyvinvointiala ovat suuren murroksen keskellä. Korona on tiivistänyt innovaatiosyklit ja kasvun elementit nopeasti muuttuvan aikahorisontin sisälle. Valmennusohjelma rakentuu kuuden teeman ympärille – kaikki, jotka rakentavat siltaasi tulevaisuuteen. Osallistujat voivat osallistua kaikkiin webinaareihin tai valikoida yrityksellenne parhaiten soveltuvat aihekokonaisuudet.

Aika: 10.11.2020 – 17.2.2021.
Valmennuksessa on 12 webinaaria, jotka pidetään viikoittain klo 9-11.

Paikka: Online

Ilmoittaudu mukaan:

https://www.lyyti.in/Myynti_markkinointi_ja_uudet_palvelut_valmennusohjelma_terveys_ja_hyvinvointialan_yrityksille_5095

Valmennusohjelma rakentuu kuuden teema ympärille. Jokaisesta teemasta järjestetään kaksi webinaaria.

 • Markkinan ymmärtäminen, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen: 10.11.2020 klo 9-11 & 12.1.2021 klo 9-11
 • Innovointi ja uudet palvelut terveysalalla: 18.11.2020 klo 9-11 & 20.01.2021 klo 9-11
 • Yrityksen kasvustrategia sekä kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen: 25.11.2020 klo 9-11 & 26.01.2021 klo 9-11
 • Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen ja kehittäminen: 02.12.2020 klo 9-11 & 02.02.2021 klo 9-11
 • Myyntitaidot ja myynnin parhaat käytännöt: 09.12.2020 klo 9-11 & 09.02.2021 klo 9-11
 • Markkinointiviestintä ja hakukoneoptimointi: 15.12.2020 klo 9-11 & 17.02.2021 klo 9-11

Valmennuksen toteuttavat kokeneet asiantuntijat: Tom Hagelberg, Mika Tonder, Saara Utti, Hannu Okkonen, Asko Mononen

Valmennusohjelma on yrityksille maksuton.

OHJELMA

 • Markkinan ymmärtäminen, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

Mitä markkinoilla tapahtuu ja missä syntyy uusia mahdollisuuksia? Miten olemme organisaationa etukenossa, oikeissa kanavissa ja asiakkaan kanssa yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä? Terveys- ja hyvinvointialan organisaatioille markkinointi on strategisesti tärkeä toiminto näkyvyyden ja tunnettavuuden aikaansaamiseksi. Markkinointi ei ole vain satunnaista ja suunnittelematonta toimintaa, vaan paremminkin hyvin johdettua sekä tavoitteellista. Tässä kaksiosaisessa webinaarissa katsomme mitä markkinan muutos tarkoittaa ennen kaikkea markkinoinnin suunnittelemisen ja johtamisen näkökulmasta. Tule nostamaan osaamisesi uudelle tasolle markkinointistrategiasta, markkinoinnin keinosta sekä markkinoinnin tuloksellisuuden arvioinnista.

10.11.2020 Asiantuntijana Tom Hagelberg.
12.1.2021 Asiantuntijana Mika Tonder.

 • Innovointi ja uudet palvelut terveysalalla

Terveysala on ankarassa muutoksessa. Ihmisten tarpeet ja odotukset ovat kasvaneet. Moninaistuneet. Palveluiden käyttäminen ja käyttämisen tapa on muuttunut nopeassakin ajassa. Digitaalisuus on mahdollistanut ubiikin ja monipaikkaisen työn tekemisen. Miten organisaatioina varmistamme sen, että olemme proaktiivisesti rakentamassa asiakkaillemme siltaa tulevaisuuteen ja samalla luomassa uutta liiketoimintaa? Tässä kaksiosaisessa webinaarissa katsomme, miten hyvästä ideasta saamme myytävää palvelu- ja muutosmuotoilun keinoin. Tule kehittämän osaamisesi niin palvelumuotoilusta kuin kokeilujen hyödyntämisestä yritystoimintasi kehittämiseksi.

18.11.2020 klo 9-11 Asiantuntijana Tom Hagelberg.
20.01.2021 klo 9-11 Asiantuntijana Saara Utti.

 • Yrityksen kasvustrategia sekä kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen

Terveys- ja hyvinvointialan yritys, joka ei kasva, on vaarassa näivettyä. Kasvu ei ole itseisarvo, mutta kannattava kasvu turvaa yrityksen tulevaisuutta. Kasvaa voi monella tavoin ja usein se vaatii paljon erilaisia resursseja, myös rahallista. On luotava mahdollisimman selkeä kuva siitä, mihin suuntaan yritystä viedään ja mitä se haluaa konkreettisesti saavuttaa. On pysyttävä tekemään linjaukset ja päätökset, jotka sanoitetaan myös mitattaviksi tavoitteiksi. Kasvu ei tule ilman toimenpiteitä ja silloin tarvitaan usein pääomia, oli kyseessä sitten vaikka tuote- tai palvelukehitys tai yritysosto tai muu pääomia vievä toimenpide. Tässä kaksiosaisessa webinaarissa katsomme, miten yritystoimintaa voidaan kasvattaa hallitusti. Tule kehittämän osaamisesi kasvustrategiasta ja sen luomisesta ja rahoituksesta sekä strategian toteutumisen seurannastakin kasvusuunnitelmien pohjaksi.

25.11.2020 klo 9-11 & 26.01.2021 klo 9-11 Asiantuntijana Mika Tonder.

 • Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen ja kehittäminen

Terveys- ja hyvinvointialan yritys ei aina pysty saavuttamaan myyntitavoitteitaan pelkästään oman myyntitoiminnan tuloksena. Tarve myyntiverkoston kehittämiseksi voi syntyä yrityksen strategiasta ja sen tavoitteista. Jälleenmyyntiverkoston rakentamisen lähtökohtia on määritellä markkinat, johon palveluja tai tuotteita tarjotaan. Kotimaahan vai ulkomaille? On selkeästi määriteltävä, mille markkinoille jälleenmyyntiverkosto tähtää, mitä asiakkaita se tavoittelee. Tarvitaan myyntistrategia, joka antaa suunnan ja asettaa konkreettiset tavoitteet jälleenmyyntiverkoston rakentamiselle. Tässä kaksiosaisessa webinaarissa katsomme, miten myyntistrategia ohjaa jälleenmyyntiverkoston rakentamista. Tule päivittämään osaamisesi uudelle tasolle myyntistrategiaan perustuvan jälleenmyyntiverkoston rakentamisesta ja kehittämisestä.

02.12.2020 kello 9-11 & 02.02.2021 klo 9-11 Asiantuntijana Mika Tonder.

 • Myyntitaidot ja myynnin parhaat käytännöt

Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden on aika päivittää ja konseptoida palvelut, pitää huoli siitä, että

asiakas tulee kohdatuksi ja että asiakas palaa takaisin. Myyntipolku muodostuu tärkeäksi välineeksi asiakkaan ostopäätöksen tekemisessä. Myynti on myös digitalisoitunut. Yritysten nettisivut, Google-mainonta ja some ovat osa palveluiden kertomista. Se liittyy myyntiin ja tarinallistaminen on tullut jäädäkseen. Ostajat haluavat olla osa ekologista, privaattia, eettistä ja omanlaista palvelua. Myynnin voi kohdistaa kaikilla näillä tavoilla! Tässä kaksiosaisessa webinaarissa katsomme, miten myyntiprosessi sopeutetaan eri kohderyhmälle ja kuinka hyödynnän asiakasymmärrystä myyntitilanteessa. Tule päivittämään osaamisesi uudelle tasolle myyntiputken rakentamisesta, myyntistrategiasta sekä digitaalisesta myynnistä kasvusi tueksi.

09.12.2020 klo 9-11 & 09.02.2021 klo 9-11 Asiantuntijana Hannu Okkonen.

 • Markkinointiviestintä ja hakukoneoptimointi

Ennen oli aleva ja Keltaiset sivut. Nyt on Google ja muut hakukoneet, on kotisivut ja sometilit. Näissä kaikissa on tärkeä, että kerrotaan samaa tarinaa ja käytetään samoja hakusanoja. Terveys- ja hyvinvointialan yritysten on saatava asiakkaidensa tarinat kuuluviin. Ja tärkeää on myös saada yrityksen palvelut ja tuotteet houkuttelevasti näkyviin – ymmärrettävästi ja niin, että se mahdollistaa hyvän maineen rakentumisen ja lisäkauppojakin. Tässä kaksiosaisessa webinaarissa katsomme, miten markkinointiviestintää tehdään tehokkaasti ja miten siinä hyödynnetään digitaalisia kanavia ja miten hakukoneoptimointi tehdään. Tule päivittämään markkinaviestinnän ja digimarkkinoinnin osaamisesi seuraavalle tasolle.

15.12.20 klo 9-11 & 17.02.21 klo 9-11 Asiantuntijana Asko Mononen.

Tiedot kouluttajista

 • Tom Hagelberg, Tamora Muutosmuotoilu Oy:n Toimitusjohtaja

Muutos- ja palvelumuotoilija, jolle näkyväksi tekeminen ja tarinan kerronta ovat sydämen asioita ja joka tekee markkinointia päivittäin. Hagelberg on markkinoinnin vahva osaaja ja hän ollut mukana kehittämässä usean yrityksen menestyksekästä markkinointia. Hagelberg on Suomen ensimmäisiä palvelumuotoilijoita. Hän on ollut osaamisen kehittämisen tehtävissä palvelumuotoilun saralla jo vuodesta 2008 lähtien. Hagelberg on ollut kehittämässä useiden terveys- ja hyvinvointialan organisaatioiden markkinointia ja palvelumuotoilua.

 • Mika Tonder

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tonderin tausta on sähköisen markkinoinnin, kaupan eri myyntikanavien, brändäyksen, viestinnän sekä tuotteistamisen osa-alueilla. Hän näkee tieto- ja viestintätekniikoiden hyödyntämisen huikeat mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialan yrityksissä. Hän haluaa tuoda sosiaalisen median ja verkkoyhteisöt osaksi yritysten arkea ja toimintaa. Tonder taitaa yritysten kasvustrategian laatimisen, kuin sen rahoittamisenkin. Lisäksi Tonderilla on vankka osaaminen yritysten verkostojen rakentamisesta ja kehittämisestä. Tonderilla on vankka yritystausta ja hän on toiminut vaativissa markkinointi- ja kehittämistehtävissä.

 • Saara Utti

Muutos- ja palvelumuotoilijana Utti rakentaa vuorovaikutuksen kenttiin imua ja markkinointiin buustia. Utti on kehittänyt lukuisten yrityksen markkinointia niin markkinoinnin suunnittelun, kuin toteutuksenkin osalta. Lisäksi Utilla on vahva osaaminen palvelu- ja muutosmuotoilusta, työn muotoilusta ja tuotteistamisesta, brändinrakentamisesta ja mainekuvasta, yritysten liiketoiminnasta, strategiasta ja visiosta. Utti on työskennellyt lukuisten terveys- ja hyvinvointialan organisaatioiden kanssa ja hän tuntee toimialan erinomaisesti.

 • Hannu Okkonen

Korona-aikana Okkonen on tehnyt useita myyntiponnisteluja terveys- ja hyvinvointialojen yrittäjien kanssa. Okkonen on saanut yritysten myynnin kukoistamaan ja hänen vahvuutensa on vuorovaikutteisen viestinnän käyttämisessä työkaluna etenkin myynnissä. Okkosella on kyky rakentaa luottamuksellinen myyntiprosessi niin, että se päätyy kauppoihin. Okkonen hallitse digitaalisten välineiden hyödyntämisen myynnissä. Okkonen on toiminut pitkään mm. Viking Linella vaativissa kansainvälisissä asiakaspalvelujohtamisen tehtävissä.

 • Asko Mononen

Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin kehittämisen osaaja. Mononen on toiminut haastavissa kansainvälisissä markkinoinnin kehittämistehtävissä ja hän on ollut ottamassa käyttöön useita digitaalisia markkinoinnin ratkaisuja globaalisti. Lisäksi Mononen on ollut kehittämässä lukuisten yritysten myynti- ja markkinointistrategiaan perustuvia digitaalisia myyntikanavia sekä luonut niihin toimivat markkinointiviestit myynnin tehostamiseksi. Mononen on kehittänyt yritysten verkkokauppoja sekä tehostanut yritysten hakukoneoptimointia eri kanavissa.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Myynti_markkinointi_ja_uudet_palvelut_valmennusohjelma_terveys_ja_hyvinvointialan_yrityksille_5095

 

Yhteyshenkilöt

Joanna Seppänen
Toimialakoordinaattori, Health & Life Science
joanna.seppanen@businessoulu.com

Jussi-Petteri Äijälä
Advisor, Business Development and Financing
+358 50 305 0527
jussi-petteri.aijala@businessoulu.com