Leadership and communication in multicultural work communities, online

Oulu Talent Hub organizes free of charge training about how to communicate and lead multicultural work communities. This training is targeted at companies that hire or plan to hire international talent.

Read more in Finnish below.

 

Kuinka saada monikulttuurisen työyhteisön dynamiikkaa entistäkin sujuvammaksi?

Tähän, joskus haastavaankin, kokonaisuuteen annetaan työkaluja Oulu Talent Hubin järjestämässä maksuttomassa valmennuksessa 2.12. Valmennuksessa vahvistetaan osallistuvien yritysten henkilöstöhallinnon tai johdon valmiuksia viestiä sekä johtaa monikulttuurista työyhteisöä.

Osallistumalla opit mm. monikulttuurisen työyhteisön toimivista viestintäkäytännöistä esimerkkien avulla ja samalla reflektoit oman työyhteisösi viestintäkulttuuria. Valmennuksen jälkeen sinulle on muodostunut ymmärrys oman työyhteisösi nykytilasta suhteessa monikulttuurisen työyhteisön onnistumisen edellytyksiin sekä konkreettisia oivalluksia oman yrityksesi johtamis- ja viestintäkulttuurin vahvistamiseksi. Valmennuksen vetäjällä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisten osaajien suomalaislähtöisiin työyhteisöihin integroinnin tukemisesta sekä työnantajan että monikulttuurisen työvoiman näkökulmista.

Aika: To 2.12.2021, klo. 12.00-15:00
Paikka: Teams-etävalmennus
Kouluttaja: Veera Rautio
Hinta: Maksuton
Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaalaisten yritysten johto ja HR- henkilöt

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.fi/reg/KVjohtamisen_valmennus_ Mukaan mahtuu enintään 20 osallistujaa

SISÄLTÖ:

  • Aloitus, tavoitteet ja esittäytyminen
  • Monikulttuurisen työyhteisön perusmokat ja kuinka välttää ne – tyypillisiä syitä väärinkäsitysten/konfliktien taustalla
  • Kun ei tiedä mitä ei tiedä: etnosentrisyys, stereotypiat ja kulttuurienvälisen kommunikaation neuropsykologiaa
  • Monikulttuurisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia: miten kulttuuri näyttäytyy työyhteisön arjessa?
  • Kulttuurierojen vaikutus johtamiseen, päätöksentekoon, neuvotteluihin, kommunikaatioon, työhön perehdyttämiseen, projektityöhön ja projektityöskentelyn aikatauluihin
  • Oman työyhteisön kulttuuri kartalla: minkälaista johtamis- ja viestintäkulttuuria arvostamme?
  • Kulttuurienvälisen vuorovaikutuskompetenssin kehittäminen – missä kehitysvaiheessa oma tiimisi on?
  • Erilaisuus voimavarana – 5 vinkkiä sujuvaan yhteistyöhön monikulttuurisessa toimintaympäristössä
  • Yhteenveto: Mistä saat lisää tukea kv-työyhteisön johtamisen haasteisiin?

Lue tarkempi kuvaus sisällöstä täältä

 

Yhteyshenkilö
Salla Hirvonen, projektipäällikkö, Oulu Talent Hub,
salla.hirvonen@businessoulu.com