Kyberturvallisuus terveydenhuollossa -webinaari

Tervetuloa HYTKI-hankkeen Kyberturvallisuus terveydenhuollossa -webinaariin.

Aika: 29.09.2022 09:00 – 12:00
Paikka: Online

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d3146820-3db4-4c1d-91ac-fb799ee7df6c?displayId=Fin2614252

Huom: linkki webinaariin lähetetään muutamaa päivää ennen tilaisuutta, joten varaathan ajan kalenteristasi jo ilmoittautumisen yhteydessä.

HYTKI-hanke (Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatio­ekosysteemi) rakentaa viiden alueen ekosysteemien yhteistyöllä kansallista verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa.

Puhuttaessa datan hyödyntämisestä sekä datan toisiokäytöstä tietoturva on avainasemassa. Terveydenhuoltoalalla käsitellään paljon sensitiivistä dataa ja tietojärjestelmien huiman kehitysvauhdin saattelemana hyödynnetään entistä enemmän älykästä teknologiaa osana potilaan hoitoa.

Suomen kyberturvallisuusstrategiassa 2019 yhdeksi kolmesta strategisesta linjauksesta on nostettu kyberturvallisuuden osaamisen kehittäminen – arkiosaaminen ja huipputaitajat kyberturvallisuuden varmistajina. Linjauksessa painotetaan, että yhteiskunnan kyberturvallisuuden ja elinkeinoelämän näkökulmasta on keskeistä, että kyberturvallisuus saadaan osaksi myös muiden kuin kyberturvallisuustuotteita ja -palveluita tai -ratkaisuja tuottavien yritysten toimintaa. Yhä merkittävämmässä roolissa nähdään tulevaisuudessa yritykset ja toimijat, joiden varsinainen (liike)toiminta on kyberturvallisuusalan ulkopuolella, mutta joiden toimintaan kyberturvallisuus ja siihen liittyvät häiriöt vaikuttavat merkittävästi. Muun muassa terveydenhuollon on katsottu kuuluvan tällaisiin aloihin.

Webinaari jakautuu neljään esitykseen:

Kyberturvallisuudella suojataan terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita, joiden tuotanto nojaa digitaalisiin järjestelmiin – käytännössä siis kaikkea terveydenhuollossa. Esityksessä perehdytään siihen, miltä uhkilta palveluita suojataan ja miten.
– Perttu Halonen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen sote-alan verkostoasiantuntija. Hän auttaa sote-alan organisaatioita hallitsemaan kyberriskejään ja tuo sote-alan näkemyksiä keskuksen tilannekuvatuotantoon ja palveluiden kehittämiseen.

Varautuminen kyberuhkiin on ensiarvoisen tärkeää. Esityksessä kerrotaan terveydenhuoltoalan varautumisesta kyberuhkiin Healthcare Cyber Range -hankeen tulosten kautta.
– Elina Suni on projektipäällikkö Jamkin IT-instituutin TKI-hankkeissa, jotka käsittelevät kyberturvallisuutta.

Esityksen aiheena on terveysalan henkilöstön tieto- ja kyberturvallisuusosaaminen.
– Tiina Blek (TtM) on terveysalan lehtori Jamkin hyvinvointiyksikössä sekä digitaalinen terveys -tiimin vastaava.

Nopean ja oikea-aikaisen tilannekuvatiedon saaminen on erittäin tärkeää. Esityksessä kerrotaan kyberturvallisuuden tilannekuvatiedon jakamisesta terveydenhuollon organisaatioiden välillä.
– Jari Hautamäki (FL) on yliopettaja Jamkin IT-instituutissa sekä englanninkielisen tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman koulutusvastaava. Jarin ammatillinen erityisalue on kyberturvallisuuden hallinta ja IT-palveluiden hallinta.

HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hanketta toteuttamassa ovat BusinessOulu, CEMIS, Kajaanin ammattikorkeakoulu, KuopioHealth osk., Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park.

Hankkeelle on myönnetty TEM:n alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta vuoteen 2023 saakka, rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Yhteyshenkilö

Leena Rasa
Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies