HealthTech Top Expert KEKO koulutus, Oulu

Kasve toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-palvelujen kanssa englanninkielisen HealthTech Top Expert KEKO -koulutuksen Oulussa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat jo kansainvälistä kokemusta omaavat osaajat.

Aiemmin Hyvinvointialan Huippuosaajaksi -koulutuksen nimellä tunnetun koulutuksen haku on nyt käynnissä!

KEKO -koulutuksen (KehittämisKoulutus) tavoitteena on varmistaa alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuus. Työssäoppijoiksi tässä ohjelmassa haetaan korkeakoulutettuja ja jo riittävän asiantuntijaprofiilin ja kokemuksen omaavia hakijoita yhdessä mahdollisen tulevan työnantajan kanssa.

HealthTech Top Expert KEKO -koulutuksen toteutuksesta vastaavat Kasven kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Koulutuksen sisältö räätälöidään työnantajakumppanien tarpeiden mukaan seuraavien teemojen ympärille ja teemoihin syvennytään tarvelähtöisesti kehittämistehtävään linkittyvissä sparrauksissa.

1. Kansainva?linen liiketoimintaosaaminen: mm. markkinoiden tunnistaminen, markkinoille pa?a?sy, kansainva?linen kauppa, jakelijaverkostojen tunnistaminen ja valinta, ansaintalogiikka ja hinnan ma?a?ra?ytyminen, sopimusasiat
2. Laadunhallintaosaaminen osana liiketoiminnan kehitta?mista?: mm. laadunhallinta ja regulaatiot, laatuja?rjestelma?t, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, kilpailuedun tunnistaminen, liiketoiminnan kehitta?minen ja innovaatiotoiminta.
3. Tuotekehitysosaaminen, projektiosaaminen: mm. yritysla?hto?isten kehitta?miskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus (mm. tuotekehitysprojekti, kaupallistamisprojekti, sisa?inen kehitta?misprojekti), resursointi, rahoitusmahdollisuudet

Hakuaika: 1.10.2020-4.12.2020
Koulutusajankohta: 25.1.-2.6.2021
Paikka: Oulu

Kesto: Yhteensä 90 työpäivää, sisältäen ryhmäkoulutuksen ja työssäoppimisen.
– Ryhmäkoulutus: 10 päivää/ 70 h (ajoittuvat työssäoppimisen alkupuolelle), lisäksi henkilökohtaisen kehittämistehtävän ohjaus sekä yrityssparraus. Koulutuksen kielenä englanti.
– Työssäoppiminen: 80 työpäivää

Lue lisää (englanniksi): https://www.kasve.fi/en/services/training-services/healthtech-top-expert-recruitmenttraining/oulu/

Yhteyshenkilö

Rosa Tengvall 
Lead Quality Engineer, Kasve Ltd
rosa.tengvall@kasve.fi