Etälääkäritoiminnan koulutussarja jatkuu

Lääkärien etävastaanottotoiminta on kasvanut viime vuosina ja erityisesti COVID-19 epidemian aikana merkittävästi. Etäpalvelujen määrä on moninkertaistunut, mutta lääkäreille suunnattua systemaattista jatko- ja täydennyskoulutusta etävastaanottotoiminnasta on kuitenkin ollut vähän saatavilla.

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta sekä Suomen telelääketiede ja eHealth seura ovat järjestäneet yhdessä lukuvuoden 2021–2022 aikana verkkoluentoina koulutussarjan, jossa käydään läpi etävastaanottotoiminnasta kertyneitä kokemuksia niin vastaanottoa pitävän lääkärin kuin toiminnan järjestäjän näkökulmasta. Koulutusmoduulissa pohditaan käytännön asioita, mutta myös etätoiminnan liittämisestä organisaation muuhun toimintaan, toiminnan johtamisesta päivittäisellä ja strategisella tasolla, tietoturvan ja laadun ylläpitämisestä sekä potilasturvallisuuden varmistamisesta.  

Koulutus on, ensisijaiesti lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutus, mutta siihen osallistuvat myös muut kiinnostuneet.

Lue lisää: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/laaketieteellinen-tiedekunta/etalaakaritoiminnan-koulutus

Lähde: Oulun yliopisto