Clinical device study by Peili Vision in the autumn of 2023

Peili Vision Oy, in collaboration with the research center ProNeuron Oy, is commencing a clinical device study for its ARVO software, which has regulatory approval. ARVO is designed to assess ADHD symptoms in children aged 8-13 using neurocognitive performance indicators (NPI). The study, led by Dr. Sami Leppämäki, aims to assess ARVO’s safety and functionality in evaluating ADHD-related symptoms. Participants will help confirm ARVO’s utility in evaluating ADHD symptoms in children.

Lue lisää suomeksi.

***************************************************************************************************************

Peili Visionin kliininen laitetutkimus syksyllä 2023

Peili Vision Oy aloittaa kliinisen laitetutkimuksen ARVO-ohjelmistolleen. Tutkimus on läpäissyt vaadittavat viranomaismenettelyt, ja tutkittavien rekrytointi on alkamassa. ARVO-ohjelmistolla pystytään arvioimaan ADHD:n oireita NPI:n (neurokognitiivisten suorituskykyindikaattoreiden) avulla. ADHD on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö, jonka tyypillisiä oireita ovat keskittymisvaikeudet, lyhytjännitteisyys, levottomuus ja ylivilkkaus.

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ARVO‐nimisen lääketieteellisen selainpohjaisen tietokoneohjelmiston toimivuutta ja turvallisuutta 8–13‐vuotiailla lapsilla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) liittyvien oireiden tunnistamisessa. ARVO on kodinomaisia tehtäviä sisältävä pelillinen ohjelmisto.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 8-13-vuotiaat, niin neurotyypillisesti kehittyneet kuin ADHD-diagnoosin jo saaneet lapset. Tutkimuskeskuksena toimii ProNeuron Oy ja tutkimuksen johtavana tutkijana toimii Dos. Sami Leppämäki, psykiatrian erikoislääkäri.

Tutkimukseen osallistujat auttavat tutkijoita varmistamaan ARVO-ohjelmiston käyttökelpoisuuden lasten ADHD-oireiden tunnistamisessa ja arvioimaan uutta menetelmää ADHD-oireiden tunnistamiseksi tulevaisuudessa.

Lisätietoa tutkimuksesta: http://peilivision.fi/arvo-tutkimus/

ARVO-ohjelmiston demo (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=-xt-dTPYaXs

Peili Vision on vuonna 2015 perustettu oululainen ohjelmistoyritys, joka kehittää peliteknologiaa hyödyntäviä neurologisen toiminnan arviointityökaluja koulun ja terveydenhuollon tarpeisiin. Teemme tiivistä ja kansainvälistä yhteistyötä alan huippuyliopistojen kanssa. Meille tuotekehityksen lähtökohta on tutkittu ja vertaisarvioitu tieto.

Yhteyshenkilö

Mikko Kontio

COO, Peili Vision Oy
mikko.kontio@peilivision.fi

Lähde: Peili Vision