Can culture, art and health go together? OuluHealth launches an Innovation Process to improve social and healthcare services

How do cultural aspects help in the recovery process? Is it possible to use literature to improve home care services? An innovative cooperative model has been developed and taken into use by the OuluHealth ecosystem. Take up the challenge and join us in bringing up new ideas on how to apply elements of culture to improve social and healthcare services.

The positive effect of art and culture on both physical and mental health has already been proved. The main idea of the OuluHealth innovation challenge is to find new ways of combining art and culture with social and healthcare for the benefit of patients and healthcare professionals. You can provide suggestions not only on how to improve services themselves, but also ideas on how cultural aspects could be visible through design of premises, facilities, furniture and technology.

The best ideas will be selected by the OuluHealth ecosystem’s Innovation Management Team and further developed as a part of the OuluHealth Innovation Process.

Read more information in Finnish below.

OuluHealth-ideahaaste 10.4.-10.6.2019: Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, mutta myös toipumiseen, kuntoutumiseen ja viihtyvyyden edistämiseen. Ideahaasteen tavoitteena on osallistaa ihmisiä taiteen ja kulttuuriin kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Voit kirjata sähköiseen järjestelmäämme yhden tai useampia ideoita. Ideat voivat liittyä taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä tai asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseen. Lisäksi voi ideoida esimerkiksi, kuinka kulttuuri ja taide voisi näkyä sosiaali- ja terveydenhuollossa rakennuksissa, tiloissa, sisustamisessa, opasteissa tai teknologiassa. Esimerkkeinä kulttuurin ja taiteen eri muodoista ovat kirjallisuus, kuvataide, lasten- ja nuortenkulttuuri, media, kädentaitajat ja muotoilu, näyttämötaide, sirkus, musiikki, tanssitaide sekä valo-, video-, elokuva- ja pelitaide.

Taide- ja kulttuurihaasteen pohjalta esitetyt ideat ohjautuvat OuluHealth-ekosysteemin Innovaatioryhmän käsittelyyn. Ryhmän valitsemat ideat viedään eteenpäin kehitettäviksi soveltuville kehittämispoluille. Lisäksi ideoita tullaan hyödyntämään mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Taideohjelman laatimisessa vuosille 2020–2030 sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 (http://www.oys2030.fi/) -uudistamisohjelmassa.

Tämän ideahaasteen avulla kaikilla toimijoilla on mahdollisuus esittää oma kehittämisehdotuksensa taiteesta ja kulttuurista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehdotuksista kertyy monipuolinen idea-aineisto, jota käytetään taideohjelman laatimisen ja toteutuksen tukena. Aineiston analysoinnista ja ideoiden arvioinnista vastaavat Ppshp:n taidekoordinaattori, taideasiantuntija ja Innovaatioryhmä yhteistyössä taide- ja kulttuurityöryhmän kanssa.

Kirjaa ideasi sähköiselle lomakkeelle 10.4.-10.6.2019 välisenä aikana!

Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, kirjaa lisäksi yhteystietosi. Mikäli haluat jättää useamman idean, kirjaa jokainen idea omalle lomakkeelle.

OuluHealth-ekosysteemin yhteisellä innovaatioprosessilla pyritään mm. tukemaan sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointipalveluiden että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluiden ja toiminnan kehittymistä, sekä antamaan korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuksia olla mukana luomassa uusia palveluita ja tuotteita. Lisäksi prosessin avulla tuotetaan yrityksille ideoita tuotekehityksen pohjaksi.

OuluHealth-innovaatioprosessi tarjoaa alan kehittäjille ja tutkijoille mutkattoman rajapinnan OuluHealth-toimijoiden kehittämistoimintoihin. Ideahaaste on osa OuluHealth-verkoston yhteisen innovaatioprosessin ja sähköisen ideanhallintatyökalun kehittämistä ja kokeilua.

Lisätietoja:

Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa -haaste:
Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 040 5890 132
sanna.salmela@ppshp.fi

OuluHealth-innovaatiotoiminta:
Pauliina Hyrkäs, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 040 5046 180
pauliina.hyrkas@ppshp.fi