Healthcare Innovation Competition is launched by Oulu University hospital

The Oulu University hospital is looking for new innovations for future hospital services. More information in English here

OYS etsii innovaatioita tulevaisuuden sairaalapalveluihin

Onko sinulla uusia ideoita sairaalapalvelujen tai lääkehoitoprosessien kehittämiseen?

Innovaatiokilpailun kautta sinulle tarjoutuu mahdollisuus päästä esittelemään kehittämisideoitasi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja kehittämään niitä edelleen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.

Kilpailun tavoitteet

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) Innovaatiokilpailu hakee ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston järjestämään kilpailuun voivat osallistua yritykset, ammattilaiset sekä yksityishenkilöt.

Ratkaisuehdotusten tulee vastata sairaalaympäristöstä kerättyihin tarpeisiin, joiden ympärille kilpailun teemat rakentuvat. Parhaat ratkaisut pääsevät mukaan ainutlaatuiseen sairaalapalveluiden yhteiskehittämisen prosessiin yhdessä ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa.

Teemat

  1. Lasten ja naisten sairaalapalvelut
  2. Sairaala-apteekin palvelut

Kuka voi osallistua?

  • Yritys tai yritysten yhteenliittymä
  • Yksityishenkilö

Ratkaisuehdotuksen tulee liittyä kilpailun teemoihin. Esitetty ratkaisu voi olla idea, konsepti, prototyyppi tai lisäpalvelu/-toiminnallisuus olemassa olevaan ratkaisuun.

Miten haet mukaan?

Täytä oheinen hakemuspohja ja kopioi vastauksesi oheiseen lomakkeeseen. Jätä ratkaisuehdotus sähköisesti 17.4.2017 klo 16 mennessä. Jätettyjä ratkaisuehdotuksia ei palauteta.

Edut kilpailun voittajille

Kilpailun voittajat pääsevät mukaan kehittämään omaa ratkaisuaan yhdessä sairaalan ammattilaisten ja kuntalaisten sekä liiketoiminnan ja yhteiskehittämisen asiantuntijoiden kanssa. Yhteiskehittämisen aikana voittajat pääsevät konkreettisella tavalla viemään omia ratkaisujaan eteenpäin aina mahdollisimman valmiiksi prototyypiksi asti.

Prosessin aikana luodaan verkostoja sairaalan edustajien kanssa, saadaan valtakunnallista näkyvyyttä ja testataan ratkaisuja OYS TestLab:ssa. Yhteiskehittämisprosessin aikana (touko-marraskuu 2017) järjestetään esim. työpajoja, valmennuksia ja yhteiskehittämisen tilaisuuksia, joissa ratkaisuehdotuksia viedään eteenpäin. Voittajaratkaisut seuraavat erilaisia yhteiskehittämisen polkuja ehdotuksen kypsyyden ja hakijan tarpeiden mukaisesti. Lopuksi kilpailun voittajat saavat tilaisuuden esitellä ratkaisujaan sairaalan johdolle sekä sijoittajille.

Yhteiskehittamisen_vaiheet

Mukana olevat yritykset/henkilöt voivat halutessaan osallistua Oulun yliopiston järjestämälle kurssille (4.9.-13.10. välisenä aikana), jossa he pääsevät amerikkalaisen Del Foitin valmennettavaksi.

Kilpailun kautta on lisäksi mahdollisuus saada palautetta ratkaisuehdotuksen soveltuvuudesta seuraaviin ohjelmiin: HPOC

Arviointikriteerit

Ratkaisuehdotusten arvioinnissa painotetaan niiden tuottamaa lisäarvoa potilaan, terveydenhuollon ammattilaisen ja sairaalaorganisaation näkökulmasta ratkaisujen liiketoimintapotentiaali huomioiden. Lue lisää

Arvioinnissa huomioidaan seuraavia asioita:

  • Potilasnäkökulman korostaminen
  • Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen
  • Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
  • Resurssien joustava yhteiskäyttö
  • Vastaa tarpeeseen

Asiantuntijoista koostuva arviointiraati valitsee enintään viisi parasta ratkaisuehdotusta. Voittajat julkaistaan viikolla 18.

Milloin?

Kilpailu on avoinna 3.4. – 17.4.2017 klo 16 saakka.

Luottamuksellisuus

Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisina ja niiden kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä/tekijöillä.

Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää 6Aika-ohjelmaan kuuluvan YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana –hankkeen toteuttajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ja Oulun yliopisto. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP).

Lisätietoja innovaatiokilpailusta:

Pauliina Hyrkäs, projektipäällikkö, PPSHP, p. 0405046180, pauliina.hyrkas@ppshp.fi
Anna Sachinopoulou, koordinaattori, CHT, p. 0405504594, anna.sachinopoulou@oulu.fi

YSI_alasivun_banner_960px.indd

← Back to news & blogs