OuluHealth-ideahaaste

Auttaako taide toipumisessa? Kannattaako kulttuuriin panostaa sairaalassa? Voiko kirjallisuuden avulla kuntouttaa kotihoidossa?

OuluHealth-toimijaverkosto ottaa käyttöön uuden innovaatiotoimintamallin ja haastaa sinut mukaan ideoimaan, kuinka taidetta ja kulttuuria voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

OuluHealth-ideahaaste 10.4.-10.6.2019:
Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, mutta myös toipumiseen, kuntoutumiseen ja viihtyvyyden edistämiseen. Ideahaasteen tavoitteena on osallistaa ihmisiä taiteen ja kulttuuriin kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Voit kirjata sähköiseen järjestelmäämme yhden tai useampia ideoita. Ideat voivat liittyä taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä tai asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseen. Lisäksi voi ideoida esimerkiksi, kuinka kulttuuri ja taide voisi näkyä sosiaali- ja terveydenhuollossa rakennuksissa, tiloissa, sisustamisessa, opasteissa tai teknologiassa. Esimerkkeinä kulttuurin ja taiteen eri muodoista ovat kirjallisuus, kuvataide, lasten- ja nuortenkulttuuri, media, kädentaitajat ja muotoilu, näyttämötaide, sirkus, musiikki, tanssitaide sekä valo-, video-, elokuva- ja pelitaide.

Taide- ja kulttuurihaasteen pohjalta esitetyt ideat ohjautuvat OuluHealth-ekosysteemin Innovaatioryhmän käsittelyyn. Ryhmän valitsemat ideat viedään eteenpäin kehitettäviksi soveltuville kehittämispoluille. Lisäksi ideoita tullaan hyödyntämään mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Taideohjelman laatimisessa vuosille 2020–2030 sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030  -uudistamisohjelmassa.

Kirjaa ideasi sähköiselle lomakkeelle 10.4.-10.6.2019 välisenä aikana!

Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, kirjaa lisäksi yhteystietosi. Mikäli haluat jättää useamman idean, kirjaa jokainen idea omalle lomakkeelle.

OuluHealth-ekosysteemin yhteisellä innovaatioprosessilla pyritään mm. tukemaan sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointipalveluiden että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluiden ja toiminnan kehittymistä, sekä antamaan korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuksia olla mukana luomassa uusia palveluita ja tuotteita. Lisäksi prosessin avulla tuotetaan yrityksille ideoita tuotekehityksen pohjaksi.

OuluHealth-innovaatioprosessi tarjoaa alan kehittäjille ja tutkijoille mutkattoman rajapinnan OuluHealth-toimijoiden kehittämistoimintoihin. Ideahaaste on osa OuluHealth-verkoston yhteisen innovaatioprosessin ja sähköisen ideanhallintatyökalun kehittämistä ja kokeilua.

Taide- ja kulttuuri-ideoiden hyödyntäminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Ppshp) on hakenut taideohjelman laatimiseksi ja käynnistämiseksi avustusta vuosille 2020-2030. Taiteen ja kulttuurin kehittämisellä tuetaan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, joka sisältää sekä toiminnallista uudistamista (esim. hoitokäytännöt) että uudisrakentamista.

Mikäli avustus myönnetään, Ppshp palkkaa määräaikaisesti kaksi taiteen ammattilaista (taidekoordinaattori ja rakennettavan ympäristön taideasiantuntija). Heidän tehtävänään on taideohjelman laatiminen ja käynnistäminen. Työtä ohjaa 11.4.2019 nimetty taide- ja kulttuurityöryhmä, joka koostuu Ppshp:n ja taiteen edustajista (mm. Oulun taidemuseo). Lisäksi Ppshp:ssä kerätään parhaillaan omista työntekijöistä muodostuvaa taide- ja kulttuuriverkostoa.

Tämän ideahaasteen avulla kaikilla toimijoilla on mahdollisuus esittää oma kehittämisehdotuksensa taiteesta ja kulttuurista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehdotuksista kertyy monipuolinen idea-aineisto, jota käytetään taideohjelman laatimisen ja toteutuksen tukena. Aineiston analysoinnista ja ideoiden arvioinnista vastaavat Ppshp:n taidekoordinaattori, taideasiantuntija ja Innovaatioryhmä yhteistyössä taide- ja kulttuurityöryhmän kanssa.

Taidekoordinaattori ja -asiantuntija tulevat kuulumaan Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin alueverkostoon, joka toimii Ppshp:n taideohjelman keskeisenä yhteistyökumppanina. Lisätietoa alueverkostosta saa Pohjois-Pohjanmaan liiton Auli Suorsalta (auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi).

Ppshp:n taideohjelma keskittyy erikoissairaanhoitoon, mutta ideahaasteen kautta kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

OuluHealth-ekosysteemin muodostavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP, OYS TestLab -testauslaboratorio), Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut (Oulu WellfareLab -toimintamalli) sekä BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu (BusinessKitchen, OAMK Labs ja SimLab -testauslaboratoriot) ja Oulun yliopisto (Centre for Health and Technology –yksikkö osana lääketieteellistä tiedekuntaa).

OuluHealth-ekosysteemin tavoitteena on helpottaa avointa yhteistyötä ja nopeuttaa innovointia kohtauttamalla eri kumppaneita, jotka kykenevät edistämään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeita.

Lisätietoja:
Taide ja kulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa -haaste:
Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
040 5890 132, sanna.salmela@ppshp.fi

OuluHealth-innovaatiotoiminta:
Pauliina Hyrkäs, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
040 5046 180, pauliina.hyrkas@ppshp.fi