inDemand’s new call for co-creating eHealth solutions with Oulu University Hospital

Following the success of the inDemand’s first round, Oulu University Hospital (OYS) is looking for new digital health solutions. This time the challenges identified by healthcare professionals from OYS  are:

 • Intelligent screening
 • Respiratory rate monitor
 • Smart pain manager
 • Orientation game

Read more information and seize the opportunity to receive up to 40,000 €! Apply before 16th April 2019!

Kehitä eHealth-palveluja yhdessä OYS:n terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) etsii pk-yrityksiltä eHealth-ratkaisuja sairaalassa tunnistettuihin neljään kehittämistarpeeseen: älykäs sovellus magneettitutkimuksen riskitietojen selvittämiseen, monitoroimattoman potilaan hengitystaajuusmittari, mobiilisovellus kivun itsearviointiin ja -hoitoon sekä digitaalinen perehdytyspeli sairaalassa harjoittelevien opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytykseen.

Asiantuntijaraati valitsee jokaiseen tarpeeseen parhaan ratkaisuehdotuksen. Neljä yritystä pääsee mukaan ainutlaatuiseen yhteiskehittämisen prosessiin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi mukaan valitut yritykset saavat enintään 40 000 euron EU-rahoituksen ratkaisun kehittämiseen ja ratkaisemaan globaaleja terveydenhuollon haasteita yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Yhteiskehittämisprojektin kesto on 14.5.2019 – 20.4. 2020.  Hakemuksia otetaan vastaan 16.4.2019 saakka.
Yrityksille järjestetään hankeinfo OYS TestLab:ssa to 14.2. klo 13.30 – 14.30. Hankeinfossa kerromme inDemand-hankkeen ja haasteiden kehitystiitiimien vetäjät esittelevät haasteet yrityksille.
Ilmoittautumiset hankeinfoon: https://www.lyyti.fi/reg/inDemand_info

Haemme pk-yrityksiltä ratkaisuehdotuksia seuraaviin kehittämistarpeisiin

 1. Intelligent Screening / Älykäs sovellus magneettitutkimuksen riskitietojen selvittämiseen
  Lue lisää
 2. Respiratory Rate Monitor / Monitoroimattoman potilaan hengitystaajuusmittari Lue lisää
 3. Smart Pain Manager / Mobiilisovellus kivun itsearviointiin ja –hoitoon Lue lisää
 4. Orientation Game / Digitaalinen perehdytyspeli sairaalassa harjoittelevien opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytykseen Lue lisää

Hakukriteerit

 • Hakemuksen voivat jättää pk-yritykset, jotka on rekisteröity EU:n alueelle. Tarkista pk-yritysmääritelmä tästä. Ratkaisuehdotuksen tulee liittyä haun teemoihin.
 • Yritys voi lähettää ratkaisuehdotuksen useampaan kuin yhteen kehittämistarpeeseen. Yritys voidaan kuitenkin valita vain yhteen yhteiskehittämisprojektiin.
 • Esitetyn ratkaisun valmiusaste on oltava vähintään TRL6 (katso selite tästä). Kriteerit on avattu tarkemmin hakukuulutuksessa .

Lähetä englanninkielinen ratkaisuehdotus sähköisesti 16.4.2019 klo:17.00 (CET) mennessä. Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisena. Jätettyjä ratkaisuehdotuksia ei palauteta. Huomioittehan, että yhteiskehittäminen toteutetaan suomen kielellä, ja hankkeen virallinen dokumentointi tehdään englanniksi.

Hyödyt valituille yrityksille

 • Yritys saa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää omaa ratkaisuaan yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten sekä liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa.
 • Yhteiskehittämisen aikana luodaan verkostoja sairaalan edustajien kanssa, saadaan näkyvyyttä ja testataan ratkaisuja käytännössä OYS:n ammattilaisten kanssa. Lisäksi järjestetään kaikille yrityksille yhteisiä tilaisuuksia ja yrityskohtaisia yhteiskehittämistyöpajoja, joissa ratkaisuehdotuksia viedään eteenpäin kohti uusia terveydenhuollon ratkaisuja.
 • Yritys saa enintään 40 000 euron tuen kehitystyöhön. Yrityshankkeen kokonaiskustannuksista inDemandin tuki on 60 prosenttia. Tuki muodostuu palkkakuluista ja flatrate- eli välillisistä kustannuksista. Flatraten osuus on 25% palkkakustannuksista. Flatraten kuluja ei tarvitse eritellä hankkeen kustannusarviossa eikä maksatushakemuksessa.
 • Kaikki IPR-oikeudet säilyvät yrityksellä.
 • Yritys saa arvokkaan referenssin Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

 inDemand mahdollistaa yhteiskehittämisen ja innovaatiot terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa on paljon haasteita ja tarpeita, joita ratkotaan digitalisaation avulla. OuluHealthin yksi kärkiteemoista on terveydenhuollon digitalisaation edistäminen. OuluHealth on mukana kansainvälisessä inDemand-hankkeessa. Hankkeen toiminta-aikana luodaan uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Kehitettävä malli on innovatiivinen, koska siinä yhdistyvät julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yritysyhteistyö. Haun kautta hankkeeseen valitut yritykset saavat rahoitusta ratkaisujen kehittämiseen. inDemand-hanketta rahoittaa EU:n Horisontti 2020 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Hanketta toteutetaan vuosina 2017–2020. InDemand-konsortion toimijat Suomessa ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu ja Oulun yliopisto.

Lue lisää hankkeesta ensimmäiseen yhteiskehittämiskierrokseen osallistuneiden yritysten kokemuksia www.indemandhealth.eu .

Yhteishenkilöt

inDemand hanke, kehittämishaasteet
Timo Alalääkkölä, Testaustoiminnan päällikkö, PPSHP
timo.alalaakkola@ppshp.fi, p. 040 561 4390

inDemand-hanke, rahoitus
Mikko Väisänen, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto
mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050 3366 524

inDemand-hanke, yrityskehitystuki, kaupallistamissuunnitelma
Heini Malm, Asiantuntija, yrityskehitys, BusinessOulu
heini.malm@businessoulu.com, p. 040 773 8414

 

← Back to news & blogs