eHealth Seminar, Student edition 4.0

The Faculty of Medicine at the University of Oulu is co-organising an eHealth seminar, Student edition 4.0 with company demos. We are looking for new eHealth solutions that can be used widely in the health sector. The main idea is that companies demonstrate and put eHealth solutions out for testing to medical students.

The aim of this new type of education is to strengthen the collaboration with companies by growing understanding of the medical students related to procurement and evaluation of eHealth solutions in care. The companies will also receive valuable feedback from the health professionals related to presented demos. Health companies as well as those involved in R&D activities are warmly welcome to join this event.

E-health-seminaaripäivä – Hands-on palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta v. 4.0

Etsimme yritysten e-health-tuotteita ja -ratkaisuja ammattilaisten kokeiltavaksi seminaaripäivän yhteyteen. Haluamme parantaa lääketieteen ammattilaisten valmiuksia ottaa näitä uusia laitteita ja toimintatapoja mukaan käytännön työhönsä.

Toivomme mukaan kattavasti yrityksiä e-health-sektorin eri osa-alueilta. Erityisesti toivomme mukaan kansalaisten itsensä käyttöön tarkoitettuja sovelluksia ja tuotteita, joita ammattilaisten toivotaan osaavan paremmin hyödyntää työssään. Myös lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työhön liittyvät digitaaliset sovellukset ja apuvälineet sekä etäkonsultaation mahdollistavat ja päätöksenteon tuen työkalut kuten tekoälyratkaisut ovat erittäin tervetulleita.

Aika: 28.3.2019 (klo. 8:00-16:00)
Paikka: OYS TestLab (L3-kaari, OYS) ja Kieppi (Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5A, Oulu)

Seminaaripäivänä yrityksille avautuu mahdollisuus palautteen saamiseen tulevilta terveydenhuollon ammattilaisilta tuotteiden, palveluiden ja ideoiden esittelyn yhteydessä. Tervetulleita ovat niin valmiit kuin testi- tai ideavaiheessa olevat tuotteet ja sovellukset, joiden hyödyllisyydestä ja käytännöllisyydestä yritys haluaa saada palautetta. Luomme verkostoa terveydenhuollon ammattilaisten ja terveysteknologiayritysten välille – kohtautamme tutkimuksesta ja tuotekehityksestä kiinnostuneita opiskelijoita kehittämistyötä tekevien yritysten ja tutkijoiden kanssa!

Osallistuminen on yritykselle maksutonta, mutta edellyttää, että toimija itse huolehtii oman esittelypisteensä rakentamisen, ja että esittelypisteessä on tuotteen esittelijä paikalla sovittuina esittely- ja koekiluaikoina ohjaamassa kokeilu-/testausosiota opiskelijoille. Tuoteidean tai valmiin tuotteen kokeiluun ja palautteen keräämisen yksityiskohdista rastillaan yritys saa itse päättää. Yrityksen tulee esitellä ja kokeiluttaa tuotettaan aamupäivällä Oulun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut -kurssin opiskelijoille (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö ja ensihoitajat n. 150 hlöä) ja iltapäivällä Oulun yliopiston loppuvaiheen lääketieteen opiskelijoille (n. 150 hlöä). Opiskelijoilla on jo kokemusta terveysalan työelämästä, ja esim. lääketieteen opiskelijat ovat vuosikurssia, joka on menossa kesäksi 2019 terveyskeskuksiin lääkärin sijaisiksi ja sairaaloihin päivystämään.

Vuoden 2019 e-health-seminaaripäivä on järjestyksessään jo neljäs. Seminaari on huomioitu merkittävänä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa ja ollut esillä kattavasti niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin mediassa. Seminaaripäivä on myös saanut hyvän palautteen niin mukana olleilta yrityksiltä kuin opiskelijoiltakin.

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/eHealthseminaari
Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.3. mennessä.
Tapahtumaan mahtuu 50 yritystä. Järjestäjä pidättää oikeuden valita näytteilleasettajat ja paikat.

Yhteishenkilöt:

Jarmo Pääkkönen
projektikoordinaattori, Centre of Health and Technology (seminaarin yritysyhteistyö)
jarmo.paakkonen@oulu.fi
040 543 3422

Jarmo Reponen
tietojärjestelmätutkimuksen professori, Oulun Yliopisto (seminaarin opetus)
jarmo.reponen@oulu.fi
044 439 4820

Timo Tuovinen
Lääkäriliiton piiriylilääkäri, OYS-erityisvastuualue, LL
timo.tuovinen@laakariliitto.fi
041 502 7864

ALUSTAVA OHJELMA

08:00 Ovet auki kokeilupisteiden järjestämistä varten, OYS TestLabissa ja Kiepin aulassa

”OAMK-osio” aamupäivän aikana

09:00 Kokeiluosio OAMK-opiskelijoille kahdessa erässä ja avoimet tuote-esittelyt

 • lääketieteen valmistumisvaiheen opiskelijat ovat e-health-seminaariluennoilla aamupäivän ajan
 • aamupäivän osio on suunnattu OAMK-opiskelijoille (n. 150 hlöä) ja vapaasti henkilökunnalle.
 • opiskelijat jaetaan pienryhmiin (n. 4-5), jotka nimetään yritysrasteille kokeilemaan aamupäiväksi.
 • kokeilu yht. 30 min; pienryhmissä demoilua ja tuote esittelyjä yrityksen ohjaamana (20 min) ja palaute, jossa yritykset keräävät tarvitsemansa palautteen opiskelijoilta (n. 10 min).
 • vapaa kiertoaika, opiskelijat kiertelevät vapaasti eri rasteilla n. 30 min, jonka jälkeen tauko

10:00 Tauko, jolloin opiskelijat vaihtuvat OYS TestLabin ja Kiepin välillä 30 min aikana

10:30 Toinen kokeilukierros: uudet pienryhmät tulevat yritysrasteille 30 min ajaksi

 • toisen erän vapaa kiertoaika n. 30 min

-OAMK-osio päättyy klo. 11:30

”Henkilökunnan osio” lounasaikaan – vapaamuotoinen osio

11:30 Lounastauko (omakustanteinen), Kiepin aulassa Medisiina ja OYS ruokalat (esim. Kotka)

 • OYS lääkäreillä ja henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua esittelyihin omalla ”lounastauolla”

”LTK-osio” iltapäivän aikana

13:00 Kokeiluosio lääketieteen opiskelijoille kahdessa erässä (”Lääkis-osuus” iltapäivän aikana)

 • OYS TestLabissa ja Kiepin aulassa (yht. n. 75 + 75 “tulevaisuuden lääkäriä”)
 • LTK opiskelijat jaetaan pienryhmiin (n. 4-5), jotka nimetään yritysrasteille kokeilemaan iltapäiväksi.
 • kokeilu yht. 30 min; pienryhmissä demoilua ja tuote esittelyjä yrityksen ohjaamana (20 min),
  ja palaute, jossa yritykset keräävät tarvitsemansa palautteen opiskelijoilta (n. 10 min)
 • vapaa kiertoaika, opiskelijat kiertelevät vapaasti eri rasteilla n. 30 min, jonka jälkeen pidetään
  tauko ja opiskelijat vaihtuvat OYS TestLabin ja Kiepin välillä 30 min aikana

14:00 Tauko, jolloin opiskelijat vaihtuvat OYS TestLabin ja Kiepin välillä 30 min aikana

14:30 Toinen kokeilukierros: uudet pienryhmät tulevat kokeilemaan yritysrasteille 30 min ajaksi

 • toisen erän vapaa kiertoaika n. 30 min
 • Kokeilut päättyvät klo. 15:30 ja siirtyminen seminaarisaliin (n. 10 min)

15:40 Opiskelijoiden palautetilaisuus seminaarisalissa, Kieppi.

 • Esittelypisteiden purku

16:00 Päivän päätös

 

 

 

 

← Back to events