Lapin hyvinvointialue ja Kohdistamo yhteistyöhön hoitajien rekrytoinnissa

The Wellbeing Services County of Lapland has started a cooperation with Kohdistamo, an Oulu-based recruitment company, which has launched a mobile app to improve the recruitment of nursing staff. The app serves job seekers as a modern job search tool and invites nursing professionals already working in the well-being services county to become its users. The availability of nursing staff can be improved by recommending their workplace and sharing their positive work experiences. Nurses and community nurses employed through the job search app will be employed by the Wellbeing Services County of Lapland, which is more cost-effective than using agency workers.

OuluHealth has talked to Heli Anttila, a specialist from Kohdistamo. Find out more by reading the interview below ( in Finnish).

Mitkä ovat yrityksenne visio ja tavoitteet?

Visionamme on nostaa innovatiivisilla sovellusratkaisuillamme sote-alan työnhaku ja rekrytointi uudelle tasolle, sekä vahvistaa alan veto- ja pitovoimaa. Tavoitteenamme on turvata hyvinvointialueiden osaavan sote-henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Kehitimme Kohdistamo-työnhakusovelluksen todettuamme tavoitteen edellyttävän uusia ratkaisuja ja keinoja: Haluamme sovelluksellamme yhdistää yksilöt ja organisaatiot uudella tavalla, joka lisää hyvinvointialueiden työmahdollisuuksien houkuttelevuutta.

Mikä on Kohdistamo-sovellus ja mihin sitä käytetään?

Kohdistamo on moderni palvelualusta, joka auttaa hyvinvointialueita sairaanhoitajien ja lähihoitajien rekrytoinnissa, sekä henkilöstön pitovoiman lisäämisessä työnantajamielikuvan kehittämisen ja työntekijäkokemusten tarjoaman tiedon kautta. Positiiviset asiat, kuten esimerkiksi yhteisöllisyys, hyvät työkäytännöt ja muut työpaikasta vetovoimaisen tekevät asiat tulevat sovelluksessa näkyviksi, mikä auttaa uusien osaajien houkuttelussa.

Mistä yhteistyö Lapinhyvinvointialueen ja Kohdistamon välillä sai alkunsa?

Lapin hyvinvointialueella on huutava hoitajapula, jota on yritetty aiemmin ratkoa erilaisin keinoin. Hoitajapulan paikkaamiseen on käytetty paljon vuokrahoitajia, mikä on todella kallista verrattuna siihen, että hoitajat ovat suorassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueen taloudellinen tilanne edellyttää erilaisten säästötoimenpiteiden arviointia ja toteuttamista, myös vuokrahoitajien osalta. Kohdistamo tarjosi tähän tarpeeseen ratkaisuaan, joka huomioi työnhaun tavoissa tapahtuneen muutoksen ja hyvinvointialueen tarpeet.

Miten sovelluksellanne voi tuoda säästöjä hyvinvointialueelle ja mikä on sen paras hyöty työnhakijoille?

Sovelluksen kautta työllistytään hyvinvointialueen työntekijöiksi, mikä tuo merkittäviä säästöjä vuokratyövoiman käyttöön verrattuna. Tehokkaampi rekrytointi vapauttaa siitä vastaavien aikaa muihin tehtäviin ja myös parantaa työnhakijakokemusta, mikä on yksi työhön sitouttamista auttava tekijä. Henkilöstön pitovoiman lisääntyminen on suuri tavoitteemme, mikä tuo suuria säästöjä sekin. Olisikin mahtavaa nähdä työntekijäpysyvyyttä tukevaa positiivista kirittämistä eri yksiköiden välillä!

Työnhakijalle Kohdistamo tarjoaa helpon työnhakukokemuksen; sovellukseen luotu profiili toimii hakemuksena, jonka pohjalta sovellus suosittelee hakijalle hänen osaamisensa, toiveidensa ja ammatillisten tavoitteidensa mukaisia työpaikkoja. Aivan erityistä on, että nykyiset työntekijät voivat vaikuttaa työpaikkansa henkilöstön saatavuuteen suosittelemalla sitä työnhakijoille ja jakamalla siitä positiivisia kokemuksiaan. Työnhakijoille kollegoiden suositukset ja työpaikka-arvioinnit tähtiluokituksineen ovat kullan arvoisia.

Miten ammattilaiset ja työnhakijat ovat ottaneet vastaan sovelluksen? Millaisia käyttäjäkokemuksia on saatu?

Sovellusta on testattu eri käyttäjäryhmillä ja siitä saatu palaute on ollut loistavaa. Sairaanhoitajapäivillä syyskuussa esittelimme sovellusta isommalle joukolle, ja saimme todella hienoa ja rohkaisevaa palautetta: Tämän tyyppistä, raikasta sovellusta on kaivattu markkinoille. Ihmetystä herätti myös sovelluksen helppokäyttöisyys ja työnhakijoiden erilaisten tarpeiden huomioiminen.

Mitkä ovat yrityksenne seuraavat askelet?

Jatkamme sovelluksen kehittämistyötä hyvinvointialueiden tarpeiden mukaan, sekä markkinoimme sovellusta ja hyvinvointialueiden työmahdollisuuksia aktiivisesti rekrytointialan tapahtumissa, oppilaitoksissa ja eri medioissa. Suunnitelmissa on laajentaa sovellus myös muihin ammattiryhmiin.

Yhteyshenkilö

Heli Anttila

Erityisasiantuntija, Kohdistamo

heli.anttila@kohdistamo.fi

Lähde: Kohdistamo