Haltian deploys its solution at Milton Keynes University Hospital in the UK

Haltian, a Finnish IoT company, continues its productive partnership with Milton Keynes University Hospital (MKUH) in the UK, deploying its Empathic Building Hospital solution to reduce costs and facilitate the work of healthcare staff. Initially piloted in the cancer ward in 2022 and due to positive feedback, the technology has been expanded to other departments.

The solution features a digital map that provides real-time information on staff locations, the status of critical medical equipment, and room occupancy, helping staff to focus more on patient care and less on searching for colleagues and equipment. According to hospital staff surveys, the use of Haltian’s solution has resulted in a significant decrease in time spent locating resources, reduced disturbances in patient rooms at night, and lowered noise levels inwards. The successful collaboration with MKUH highlights the potential of smart building solutions to simultaneously cut costs, improve the quality of work, and increase staff satisfaction in healthcare settings.

Read more in Finnish

Iso-Britanniassa sijaitseva Milton Keynesin yliopistollinen sairaala (MKUH) on ottanut käyttöönsä suomalaisen IoT-yhtiö Haltianin Empathic Building Hospital -ratkaisun. Syöpäosastolta 2022 alkanut pilotti on otettu käyttöön hyvien kokemusten myötä muillakin osastoilla. Reaaliaikaiseen dataan tilojen hallinnasta ja käyttöasteesta perustuva ratkaisu on voittanut hoitohenkilöstön puolelleen tuomalla aitoa tukea potilastyöhön. 

Milton Keynesin yliopistollinen sairaala (MKUH) Iso-Britanniassa on ottanut käyttöönsä suomalaisen IoT-yhtiö Haltianin Empathic Building Hospital -ratkaisun. Sen ytimessä on digitaalinen kartta, joka näyttää henkilökunnan sijainnin, kriittisten hoitolaitteiden tilanteen ja huoneiden käyttöasteen reaaliajassa. Ratkaisussa hyödynnetään RTLS-paikannusjärjestelmää.

Näkyvyys tukee hoitohenkilökunnan päivittäistä potilastyötä, mahdollistaen henkilökunnalle resursseja keskittyä potilaisiin. Sairaalan henkilöstötutkimuksen mukaan jopa 83 prosenttia osastohenkilökunnasta koki käyttävänsä vähemmän aikaa kollegoidensa ja hoitolaitteiden etsimiseen Haltianin ratkaisun ansiosta, jolloin varsinaiselle potilaiden hoitotyölle säästyi enemmän aikaa. Henkilökunta raportoi myös häiriöiden vähenemisestä potilashuoneissa erityisesti yöaikaan, sekä osaston melutason laskemisesta hoitajien välisen viestinnän helpottuessa.

“Hoitohenkilökunta on aikaisemmin käyttänyt aikaa muun henkilökunnan ja hoitolaitteiden etsimiseen. Tämä on hidastanut potilastyötä ja aiheuttanut häiriöitä potilashuoneissa. Halusimme pilotin myötä ymmärtää, miten voisimme ratkoa näitä haasteita Haltianin teknologian avulla. Tämä yhteistyö on todella tehnyt meihin vaikutuksen. Haluamme tarjota tulevaisuudessa pelkästään tiloja, jotka sekä parantavat potilaiden hoitokokemusta että tukevat hoitohenkilökunnan päivittäistä työtä – tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkamme tiiviisti Haltianin kanssa,” sanoo Rebecca Grindley, MKHU:n ohjelmajohtaja.  

Haltianin ja MKUH:n välinen yhteistyö todistaa, että on mahdollista samanaikaisesti alentaa kustannuksia, parantaa työn laatua ja lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä. Tämä saavutetaan hyödyntämällä teknologiaa, joka ratkaisee ongelmia ilman, että työmäärä kasvaa, ja samalla parantaa tiedonkulkua.

“Terveydenhuolto kamppailee tällä hetkellä useiden haasteiden, kuten väestön ikääntymisen, vanhentuneen infrastruktuurin ja merkittävästi kohonneiden energiakustannusten kanssa. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi teemme tiivistä yhteistyötä sairaaloiden kanssa ja kehitämme juuri sairaaloiden tarpeisiin vastaavia älykkäitä kiinteistöratkaisuja. Yhteistyömme Milton Keynesin yliopistollisen sairaalan kanssa on loistava esimerkki uudenlaisesta tavasta hyödyntää digitalisaatiota sairaaloissa,” sanoo Pasi Leipälä, Haltianin perustaja ja toimitusjohtaja.

Alun perin toimistotiloille kehitetyt osat Empathic Building -ratkaisusta hyödyttävät myös sairaaloita. Haltianin älykkäät sensorit keräävät dataa erilaisista ympäristötekijöistä, kuten lämpötilasta, valaistuksesta, kosteudesta ja hiilidioksidipitoisuudesta. Kerätyn datan avulla esimerkiksi yksittäisten huoneiden ilmastointia voidaan säätää energiatehokkaasti. Haltianin avulla MKUH on onnistunut vähentämään kiinteistöjensä energiankulutusta 40 prosentilla.

Sairaaloiden lisäksi myös lukuisat muut toimijat etsivät tapoja vähentää kustannuksia ympäristölle kestävällä tavalla. Paljon kiinteistöjä omistavat ja hallinnoivat toimijat, kuten kiinteistöyhtiöt ja suuret yritykset, voivat hyödyntää Haltianin teknologiaa.

“Liiketoiminnan kestävyys ei ole enää yrityksille mukava lisämauste, vaan elinehto. Tavoitteenamme on tarjota ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan optimoi tilankäyttöä, vaan myös edistävät asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita,” tiivistää Leipälä. 

Haltian

Haltian on kansainvälisesti tunnettu IoT-alan yritys, joka kehittää älykkäitä ratkaisuja varastoihin, toimistoihin ja sairaaloihin, edistäen siten kestävää kehitystä kaikissa rakennuksissa. Yhtiön teknologia lisää tehokkuutta ja parantaa työelämän laatua, sujuvoittaen asiakkaidensa päivittäistä toimintaa. Lisäksi Haltian tarjoaa laajan valikoiman IoT-ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita, jotka auttavat yrityksiä muuntamaan ideansa valmiiksi tuotteiksi. Haltian perustettiin vuonna 2012, ja sen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Lue Haltianista lisää osoitteesta

www.haltian.com.

Milton Keynes University Hospital (MKUH)

Milton Keynesin yliopistollinen sairaala (MKUH) on keskisuuri yleissairaala Iso-Britanniassa, joka tarjoaa kaikki akuutit sairaalapalvelut ja useita erikoissairaanhoidon palveluja kasvavalle väestölle Milton Keynesissä ja sitä ympäröivillä alueilla. Sairaala tarjoaa noin 550 vuodepaikkaa ja työllistää yli 4 000 työntekijää. Vuosittain sairaala vastaanottaa ja hoitaa yli 400 000 avohoitopotilasta ja yli 100 000 päivystyspotilasta. www.mkuh.nhs.uk  

Yhteyhenkilö

Pasi Leipälä

Toimitusjohtaja, Haltianin perustaja

pasi.leipala@haltian.com