Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu 2024, valmennus

Käyttövirheet johtuvat tilastojen mukaan varsin usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai ammattimaisen käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii valmistajalta erityisosaamista ja viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Valmennuskokonaisuuden tavoite ja kohderyhmä

Valmennuspaketit on tarkoitettu tuoteyrityksille, terveysteknologian tuotetestausympäristöille, tutkimushankkeille tai valmistajan roolissa toimiville terveydenhuollon yksiköille. Tavoitteena on auttaa turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun viranomaisvaatimusten ja erityispiirteiden tunnistamisessa sekä käytännön toteutuksessa.

Aika

Valmennuspakettiin kuuluu 3 moduulia:

Moduuli 1: 21.3.2024
Moduuli 2: 4.4.2024
Moduuli 3: 18.4.2024

Paikka: Online (Zoom)
Ilmoittautuminen 21.2.2024 mennessä: https://www.usbimed.fi/lomake.html?id=44111

Valmennuksessa käydään läpi käytettävyyssuunnitteluprosessi markkinoille saattamiseksi sekä liitännäiset standardit ja dokumentaatiovaatimukset toimialan viranomaisvaatimusten näkökulmasta. Käyttöturvallisuuteen kytkeytyvien inhimillisten tekijöiden huomioon ottamista suunnittelussa pohditaan käytännön esimerkein sekä perehdytään käytettävyystestaukseen eräänä keskeisenä menetelmänä käytettävyyden arvioinnissa.

Lisätietoja: https://new.express.adobe.com/webpage/Ou7WtRKSkNopq

Yhteyshenkilö

Terhi Holappa
USBIMED
terhi.holappa@usbimed.fi