Deep Tech Accelerator -rahoitushaku

Deep tech – eli syväteknologiastartupit luovat ainutlaatuisia innovaatioita, joilla voidaan ratkaista tämän päivän maailmanlaajuisia ongelmia. Deep tech -startupeilla kaupallistamisvaihe on yleensä huomattavasti pidempi ja riskipitoisempi kuin muilla yrityksillä. Sen vuoksi uusien menestystarinoiden kehittymistä on tärkeätä tukea erityisesti kriittisessä liiketoiminnan alkuvaiheessa.

Deep Tech Accelerator -rahoituksella Business Finland haluaa edistää tutkimustulosten hyödyntämistä vahvemmin startup-yritysten liiketoiminnassa sekä erityisesti nopeuttaa deep tech -startupien markkinoille menoa ja skaalautuvan kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämistä nykyistä nopeammin. Deep Tech Accelerator -rahoitus on suunnattu alle viisivuotiaille jo toimintansa käynnistäneille startupeille, jotka on perustettu kaupallistamaan uusimpia tutkimustuloksia- ja osaamista. Tutkimustoimintaan perustuvat immateriaalioikeudet ja osaaminen ovat keskeisiä kohdeyritysten arvonluonnin, markkinapotentiaalin ja kilpailukyvyn kannalta. Yritykset ovat vielä varhaisessa tuotekehitysvaiheessa ja niiden toimintaan liittyy suuri teknologian ja markkinoille menon riski. Yrityksillä on tyypillisesti korkeat tuotekehityspanostukset ja tuotekehitysprojekti käynnissä. Yritys tavoittelee usein suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pyrkii ratkaisemaan merkittäviä globaaleja ongelmia.

Rahoituksen tavoitteena on auttaa deep tech -startupeja pääsemään markkinoille nopeammin. Tässä keskeisinä tehtävinä ovat markkina- ja asiakasymmärryksen kasvattaminen ja kehitettävän ratkaisun sovittaminen näihin tarpeisiin, toimenpiteet tiimin vahvistamiseksi, ratkaisuun ja yritykseen liittyvät tehtävät myyntikelpoisuuden saavuttamiseksi (esim. hyväksynnät, laatujärjestelmä), immateriaalioikeuksien suunnitelmallinen hyödyntäminen sekä rahoituksen suunnittelu ja hankinta. DTA-rahoituksella ei voi tehdä tuotekehitystä, vaan se tapahtuu erillisissä tuotekehitysprojekteissa.

DTA-rahoituskokonaisuus koostuu kolmesta 400 000 euron jaksosta, joista kaksi ensimmäistä on avustusta ja kolmas lainaa. Yksittäisen jakson arvioidaan kestävän 12-18 kuukautta. Business Finlandin rahoitusosuus kattaa 75 % kokonaiskustannusarviosta.

MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

Rahoitusta voi käyttää mm.

  • Asiakkaiden kontaktointiin ja ratkaisun soveltuvuuden todentamiseen asiakkaiden kanssa, asiakasneuvotteluihin, pilotointikohteiden hankintaan, toimenpiteisiin referenssien hankkimiseksi
  • Teknologian optimaalisen käyttökohteen määrittämiseen/löytämiseen ja ratkaisun validointiin asiakkaiden kanssa
  • Oikean asiakassegmentin ja liiketoiminnan fokuksen löytämiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, operatiiviseen myyntiin ja markkinointiin
  • Tiimin vahvistamiseen mm. myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan osaajilla
  • Ratkaisun myyntikelpoisuuden varmistamiseen
  • Yksityisen lisärahoituksen suunnitteluun ja hankintaan

HAKUAIKA

Haku aukeaa 1.6.2024. Jätä hakemus liitteineen Business Finlandin asiointipalvelun kautta viimeistään 8.9.2024 klo 23.59

Lue lisää Business Finlandin nettisivuilta.

Lähde: Business Finland