Tietopyyntö: Digitaalinen kohtaaminen palveluasumisessa

Oulun yliopisto kutsuu palveluntuottajia vastaamaan Oulun ja Vantaan kaupunkien kanssa yhteistyössä toteutettavaan tietopyyntöön, jossa yrityksiä pyydetään tarjoamaan ratkaisuehdotuksiaan digitaaliseen kohtaamiseen palveluasumisessa.

Tarpeena on mahdollistaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asukkaiden yhteydenpitoa läheisiin ihmisiin, kuten omaisiin ja ystäviin. Tarpeeseen haetaan video- ja ääniyhteydellä toteutettavaa helppokäyttöistä, liikuteltavaksi tai itsestään liikkuvaksi (esim. robottiratkaisu) tarkoitettua ratkaisua, joka pyrkii aikaansaamaan normaaliin kohtaamiseen ja tapaamiseen verrattavan kokemuksen digitaaliyhteyden avulla.

Tietopyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin voit tutustua Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Siellä voit myös jättää vastauksesi.
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?tpg=1bb01f45-60f1-4f95-b69b-70fc2c3928cf

Lisätietoja tietopyynnöstä: https://www.oulu.fi/cht-fi/node/203919

← Back to news & blogs