Painettavan elektroniikan osaaja – valmennus

Digikyvykkyys-hankkeessa on käynnistetty Oulun alueella tapahtuvat valmennukset. Mukaan ehtii ja mahtuu vielä!

Painettavan elektroniikan osaaja 

Oulun alueella painettava elektroniikka on yksi nopeasti kasvava alue. Alueella on syntynyt viime vuosina useita painettavaa tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista on pulaa.

Oulun Yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy järjestävät yhteistyössä painettavan elektroniikan valmennuskokonaisuuden. Valmennuksessa annetaan teoriapohja sekä käytännön koulutusta valmistusprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja testauksiin sekä laboratorioturvallisuuden perusperiaatteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös yritystoimeksiantona tai yrityksessä tehtävä projektityö. Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua myös myöhemmin ilmoitettaviin työpajoihin eri aihealueista, esimerkiksi ympäristön pikatestisovellukset, rakenteellinen elektroniikka yms.

Tavoite:

Valmennusjaksojen jälkeen osallistujalla on osaamista siitä, miten tuotteita ja sovelluksia valmistetaan ja kehitetään painettavaa elektroniikkaa hyödyntäen. Koulutuksen pääpaino on uutta tekniikkaa hyödyntävien tuotteiden valmistus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Valmennetut vievät valmennuksissa kertynyttä osaamistaan ja kokemustaan yrityksiin ja pienentävät siten yritysten havaittua osaajavajetta.

Kohderyhmä:

  • Työnhakijat ja alanvaihtajat
  • ICT-alan ja niitä tukevien tekniikan ja luonnontieteen alojen korkeakoulutetut
  • Alalla työskentelevät, jotka haluavat lisäkoulutusta painettavasta tekniikasta
  • Yritykset, joissa tarvitaan erityisosaamista painettavasta tekniikasta

Esitieto/koulutus/osaamis- vaatimukset:

Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tai vähintään kandidaatin yliopistotutkinto teknisten tai luonnontieteiden alalta ja riittävä englannin kielen taito. Koulutusmateriaali on pääosin englanniksi.

Kesto:

Koulutus aloitetaan 1/2020 verkko-opintojaksolla Printed Electronics. Tämä moduuli on tarjolla itseopiskeluun 31.10.2020 saakka.

Kevään 2020 kaikki koulutukset järjestetään joko verkkokurssina tai etäluentona. Mahdolliset laboratorio-osuudet järjestetään syksyllä lyhytkursseina.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.digikyvykkyys.fi/koulutukset/oulu/

 

Yhteyshenkilöt

Valmennukset: Eero Huttunen
eero.j.huttunen@oulu.fi

Marjo Leinonen
marjo.leinonen@oulu.fi

Painettavan elektroniikan valmennuksen omaehtoista koulutusta tai lyhytaikaista sivutoimista opiskelua työttömyysetuudella suunnittelevien yhteydenotot palvelujohtaja Jussi Leponiemi
jussi.leponiemi@te-toimisto.fi

 

 

← Back to news & blogs