Iita – ideat talteen

Jätä kehittämisideasi sähköisen työkalun kautta ja ole mukana kehittämässä sosiaali- ja terveysalan palveluita, tuotteita ja prosesseja

Jätä ideasi lomakkeelle

Oletko asiakas/potilas, omainen tai muuten kiinnostunut sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden kehittämisestä? Jätä ideasi tällä lomakkeella https://idea.oim.fi/ppshp/Collect/Public/OHIdea

Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, kirjaa lisäksi yhteystietosi. Mikäli haluat jättää useamman idean, kirjaa jokainen idea erilliselle lomakkeelle.

Oletko terveys- ja sosiaalialan ammattilainen? Jätä ideasi tällä lomakkeella https://idea.oim.fi/ppshp/Collect/Public/OHInternalIdea

Edustatko yritystä tai tutkimuslaitosta ja etsit kumppania kehittämistyöhön? Jätä ideasi tällä lomakkeella https://idea.oim.fi/ppshp/Collect/Public/BusinessIdea

OuluHealth-ekosysteemin yhteisen innovaatioprosessin ja sähköisen työkalun eli Iitan avulla osallistetaan asiakkaat/potilaat ja heidän omaisensa, sote-ammattilaiset, yritykset ja tutkimuslaitosten edustajat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. Iita mahdollistaa ketterän, mutta järjestelmällisemmän innovaatioaihioiden ja ideoiden käsittelyyn, arviointiin, ohjaukseen ja seurantaan aina ideasta käyttöönottoon asti. Yhteisen innovaatioprosessin kehittämisellä halutaan tehostaa ekosysteemin toimijoiden osaamista ja jo kehitettyjen innovaatiotoimintojen hyödyntämistä. Lisäksi halutaan parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä kaupallistamisen, kasvun sekä terveydenhuollon tarpeita vastaavien ratkaisujen kehittämisessä.

Ekosysteemin yhteisellä innovaatioprosessilla pyritään tukemaan sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluiden ja toiminnan kehittymistä. Lisäksi tuotetaan alueen korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuksia olla mukana luomassa uusia palveluita ja tuotteita sekä ohjataan yrityksille ideoita tuotekehitykseen. Iita tarjoaa myös kehittäjille ja tutkijoille mutkattoman rajapinnan ekosysteemin toimijoihin ja kehittämistoimintoihin.

Lomakkeelle kirjatut ideat ohjautuvat OuluHealth-ekosysteemin Innovaatioryhmän käsittelyyn. Ryhmän valitsemat ideat viedään eteenpäin kehitettäviksi soveltuville kehittämispoluille ja -toimijoille. Lisäksi ideoita tullaan hyödyntämään mm. Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 (http://www.oys2030.fi/) -uudistamisohjelmassa. Toiminnan kautta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää molemmissa Pohjois-Pohjanmaan sairaaloissa eli Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaalla, kehitysvammahuollon toimintayksikössä sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluissa.

Iitan eli yhteisen työkalun ja sähköisen innovaatioprosessin lisäksi esimerkkinä ekosysteemin innovaatiotoiminnasta on OYS:n, Oulun kaupungin ja Oamk:n koordinoima OuluHealth Labs -konsepti, joka tarjoaa erilaisiin testausympäristöihin perustuvan toimintamallin yritysten kehittämis- ja testaustarpeiden käsittelyyn.  Lisäksi Oulun yliopisto on kehittänyt tutkimuslähtöistä innovaatiotoiminnan prosessia ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on oma toimintamalli sairaalan tarpeita vastaavien innovaatioiden edistämiseen.


Mikä on OuluHealth-ekosysteemi?

OuluHealth-ekosysteemin muodostavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP, OYS TestLab -testauslaboratorio), Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut (Oulu WellfareLab -toimintamalli) sekä BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu (BusinessKitchen, OAMK Labs ja SimLab -testauslaboratoriot) ja Oulun yliopisto (Centre for Health and Technology -yksikkö osana Lääketieteellistä tiedekuntaa).

OuluHealth on yksi viidestä Oulu Innovation Alliancen innovaatioekosysteemistä. OuluHealth-ekosysteemin tavoitteena on helpottaa avointa yhteistyötä ja nopeuttaa innovointia kohtauttamalla eri kumppaneita, jotka kykenevät edistämään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeita.