Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu ja viranomaisvaatimukset – koulutus

Terveysteknologian laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt. Kehittämiseen ja käyttöön osallistuvien tahojen on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden, suorituskyvyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tuotteen koko elinkaaren ajan.

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii erityisosaamista, kehittäjien ja käyttäjien välistä yhteistyötä sekä viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Tämä koulutus pureutuu edellä mainittuihin tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Koulutukseen osallistuttuasi tunnistat terveysteknologian käyttötilanteisiin liittyvät erityispiirteet, ajankohtaiset trendit sekä keskeiset viranomaisvaatimukset (pääpaino EU), jotka ohjaavat terveysteknologian tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Osallistumalla syvennät ymmärrystäsi terveysteknologian käytettävyyden vaatimuksista, tärkeistä asiaa koskettavista tiedonlähteistä, yhteistyön merkityksestä sekä toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessista. Opit tunnistamaan käyttövirheen käsitteen sekä oivaltamaan millaisin käyttöliittymäratkaisuin ja toimenpitein voidaan käyttövirhe estää tai sen aiheuttamia seurauksia minimoida.

Aika: 16.2.2021
Paikka: Online

Koulutus muodostaa poikkeuksellisen kokonaisuuden, jossa käytettävyyden merkitystä lähestytään viranomaisvaatimusten pohjalta. Sääntely vaikuttaa myös toimialalla toimivien ammattilaisten osaamisvaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja saa uutta näkökulmaa toiminnalleen ja näyttäytyy terveysteknologian toimialan erityispiirteet tunnistavana ammattilaisena asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Koulutuspäivän tavoitteena on luoda mahdollisimman perusteellinen ymmärrys teemasta. Siihen voi osallistua myös ilman suoranaista kokemusta käsiteltävistä asioista.

Ohjelma

9.00 Terveysteknologian viranomaisvaatimukset ja käytettävyys (EU pääosin)

 • Terveysteknologian käyttökonteksti ja käytettävyyssuunnittelun erityispiirteet
 • Terveysteknologiaa koskettava asetus MDR 2017/745 yleisesti
 • Viranomaisvaatimukset – mitä käytettävyyden osalta vaaditaan?
 • Käyttöliittymän ja käytettävyyden käsite viranomaisvaatimusten näkökulmasta
10.15 Kahvitauko
10.30 Terveysteknolologian käytettävyyssuunnitteluprosessi

 • Toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessi vaiheittain sekä liitännäiset standardit
 • Käytettävyyden suhde riskien hallintaan
 • Dokumentaatiovaatimuksista
 • Ohjeet ja oppaat käytettävyyssuunnitteluprosessin läpivientiin
12.00 Lounas
13.00 Terveysteknologian käyttöliittymät – inhimillset tekijät ja käyttöturvallisuus

 • Keskeiset inhimilliset tekijät, käyttövirheen käsite, tyypit ja tunnistamisen keinot eri asiayhteyksissä
 • Käyttöliittymän suunnittelu ja käyttövirheen mahdollisuuden välttäminen esimerkkien valossa
 • Keskeiset standardit, ohjeet ja oppaat toimialan käytännön käyttöliittymäsuunnittelun tueksi
14.15 Kahvitauko
 

 

 

 

14.30 Käytettävyystestaus viranomaisvaatimusten näkökulmasta

 • Käytettävyystestauksen rooli osana käytettävyyssuunnittelua
 • Terveysteknologian käytettävyystestaukseen liittyvät ominaispiirteet
 • Käytettävyystestaus sekä viranomaisvaatimukset ja liitännäisyys riskienhallintaan
 • Käytettävyystestauksen suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja dokumentointi
  16.00 Päivä päättyy

Lue lisää ja ilmoiottaudu mukaan: https://koulutus.almatalent.fi/terveysteknologia-kaytettavyys/

 

Yhteyshenkilö

Terhi Holappa

USBIMED

 terhi.holappa@usbimed.fi