Valaistus, terveys ja hyvinvointi -liiketoimintamallien kehittäminen -työpaja

Oulun yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta, jolla on kaksi päätavoitetta:

  • luoda älykkään ja vähähiilisen valaistuksen osaamiskeskittymä Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon käynnistämällä valaistussuunnittelun täydennyskoulutus Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa
  • tukea osallistujakaupunkien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja yritystoimintaa kehittämällä valaistusosaamista ja -tutkimusta, liiketoimintamalleja sekä valoon liittyvää tapahtumatarjontaa ja pimeän ajan kaupunkiympäristöä.

Kolmivuotisen hankkeen aikana kehitetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, jotta yrittäjät ja toimijat voisivat helpommin olla mukana luomassa uutta arvoa valaistusosaamisen avulla.

Työpajan tavoitteena on luoda yhteyksiä liiketoiminnan kehittämiseksi valaistus-, terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yritysten kesken ja yhteiskehittää innovatiivisia liiketoimintakonsepteja. Valaistuksen vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen on tehty viime aikoina useita tutkimuksia, joiden pohjalta on syntynyt uusia tuotteita Suomessa.

Aika: Keskiviikko 10.6.2020 klo 9.00-12.00
Paikka: etäyhteys/Zoom, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Työpajan ohjelma:

  • 9.00 – 9.15 Avaus ja osallistujien esittäytyminen
  • 9.15 – 9.45 OSAaValo-hankkeen esittely ja alustus Älykäs valaistus, terveys ja hyvinvointi, Henrika Pihlajaniemi, Tutkijatohtori, arkkitehti SAFA, Oulun yliopisto
  • 9.45 – 10.00 OuluHealth-ekosysteemi, Salla Hirvonen, asiakkuuspäällikkö, Life Science, BusinessOulu
  • 10.00 – 10.15 Työpajan tavoite ja ohjaus työskentelyyn, Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • 10.15 – 10.30 Tauko
  • 10.30 – 11.30 Ohjattua työskentelyä ryhmissä liiketoimintamallien kehittämiseksi
  • 11.30 – 12.00 Ryhmien tulosten purku ja keskustelu

Työpajan fasilitaattorina on liiketoiminnan TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Ilmoittautuminen 8.6.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jyri.wuorisalo@savonia.fi

← Back to events