HIPPA – project for supporting smart service housing and boosting companies’ growth

HIPPA– wellbeing and better service housing through digitalisation’ develops products and services for smart service housing. This project supports companies for growth and development and promotes new businesses in the field of smart health and welfare technology. However, the main goal is to make residents’ living better.

The project is carried out in collaboration with the users of services, social and health care professionals, cities, businesses, university professionals and students. HIPPA, coordinated by Metropolia University of Applied Sciences, is implemented by the Oulu University of Applied Sciences, the Tampere University of Applied Sciences and the cities of Helsinki and Oulu.

HIPPA will run from 1 August 2018 to 31 December 2020.

Read more details about the project in English here and  in Finnish below.

Tukea älykkään palveluasumisen kehittämiseen

6Aika: HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla auttaa yrityksiä kehittämään älykkäitä ratkaisuja asumiseen niin palvelukeskuksissa kuin kotonakin. Helsingissä, Tampereella ja Oulussa toimiva hanke käynnistyi 3.10.2018 ja Metropolia AMK:n, TAMK:in ja Oamk:in kehittäjäklubifoorumeissa on muotoiltu toimintamalleja yhteiskehittelyyn, testaukseen ja kaupallistamiseen.

Siirrettävä testiympäristö auttaa kehittämään palveluasumista – HIPPA-hanke käynnistyi

HIPPA-hanke käynnistyi Metropolia Ammattikorkeakoulun Bulevardin kampuksella. Hankkeen toimijat loivat askelmerkkejä älykkäitä palveluja ja tuotteita kehittävien yritysten tukemiseen. Juhlasaliin koottiin ensimmäistä kertaa myös siirreltävissä oleva testiympäristö, joka on toteutettu KIRADigin Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö -hankkeessa.

https://hippa.metropolia.fi/2018/11/siirrettava-testiymparisto-auttaa-kehittamaan-palveluasumista/

Testausmahdollisuuksia kodinomaisessa ympäristössä

HIPPA-hankkeen toinen kehittäjäklubifoorumi kokoontui 20.11. Oulun ammattikorkeakoulussa. Pääteemana oli käynnistää tuotteiden ja palveluiden alueellinen kehittäminen testausprosessien ja referenssipalveluiden osalta. Osallistujat saivat tutustua myös Oamkin Mahdollistavaan Kotiin, joka toimii yritysten ja opiskelijoiden yhteisenä testaus- ja oppimisympäristönä, sekä puheentunnistusta hyödyntävään DialoQ-tuotteeseen.

https://hippa.metropolia.fi/2018/11/testausmahdollisuuksia-kodinomaisessa-ymparistossa/

Innovaatio- ja testausalustoja yrityksille – HIPPA luo väyliä kehittämiselle

Tampereen kehittäjäklubifoorumissa 3.12. jatkettiin tutustumista korkeakoulujen omiin tutkimus- ja testauslaboratorioihin. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) oli esillä myös Pirkanmaan senioripalvelut,  jonka seniori- ja palvelutalot tarjoavat autenttisen testausympäristön HIPPA-hankkeessa. Foorumin varsinaisena teemana oli hankkeeseen osallistuvien yritysten palvelujen ja tuotteiden kaupallistaminen. Yrityksille halutaan pitää auki useampia ovia hankkeen tukien piiriin pääsemiseksi.

https://hippa.metropolia.fi/2018/12/innovaatio-ja-testausalustoja-yrityksille-hippa-luo-vaylia-kehittamiselle/

Ovet on avattu yrityksille: mukaan pääsee jatkuvan haun ja innovaatiokilpailujen kautta. Ensimmäinen innovaatiokilpailu pidettiin Oulussa 28.1.-15.2.2019. Innovaatiokilpailuun muotoiltiin haaste palveluasumisen tuottajien, yritysten, käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa HIPPA-kehittäjäklubissa.

https://hippa.metropolia.fi/2019/01/oulun-kehittajaklubi-muotoili-ensimmaisen-innovaatiokilpailun-haasteen/

Tilaa HIPPA-hankkeen uutiskirje täältä. Seuraa HIPPA myös facebookissa. 

 

Contact person:

Jaana Kokko,
Technology specialist
City of Oulu
jaana.a.kokko@ouka.fi

 

 

← Back to news & blogs