Medical Device Usability- USBIMED training in Helsinki

USBIMED, a company which supports the medical device and software industry, offers an opportunity to find out more about the usability of healthcare technologies. A special focus will be put on EU and  US FDA regulations.

Time: 31 August, 12:00-16:00
Place: Helsinki or Espoo Otaniemi (details available soon)
Price: 145 € (includes training, learning materials and coffee)

For more information and to register, click here. Please, register by 17 August.

The training will be held in Finnish.

Koulutus on tarkoitettu terveysteknologian toimialan StartUp- tai PK-tuoteyrityksille sekä toimialan rahoittajan edustajille. Koulutuksesta hyötyy myös isompien terveysteknologian tuoteyritysten rekrytoimat uudet työntekijät sekä terveysteknologian yhteiskehittämistä tukevissa ekosysteemeissä ja hankkeissa toimivat terveysalan ammattilaiset.

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva terveydenhuollon turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun viranomaisvaatimuksista ja erityispiirteistä. Käytettävyyssuunnitteluprosessi, liitännäiset standardit ja dokumentaatiovaatimukset esitellään toimialan näkökulmasta. Turvallisuuteen liittyvien käytettävyystekijöiden tunnistamista ja suhdetta riskienhallintaan pohditaan käytännön esimerkein sekä perehdytään keskeisiin oppaisiin ja ohjeisiin, jotka ohjaavat toimialan käyttöliittymäsuunnittelua käyttöturvallisuuden kannalta. Painopiste on sekä EU että US FDA vaatimuksissa. Koulutuksesta hyötyy myös isompien terveysteknologian tuoteyritysten rekrytoimat uudet työntekijät sekä terveysteknologian yhteiskehittämistä tukevissa ekosysteemeissä ja hankkeissa toimivat terveysalan ammattilaiset.

SISÄLTÖ

  • EU ja US FDA – mitä käytettävyyden osalta vaaditaan viranomaisvaatimuksissa?
  • Keskeiset käsitemäärittelyt ja terveysteknologian käytettävyyssuunnittelun erityispiirteet
  • Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelua tukevat standardit, käytettävyyssuunnitteluprosessi ja dokumentaatiovaatimukset
  • Käyttöliittymän laatu, käyttöturvallisuuteen liittyvien käytettävyystekijöiden tunnnistaminen sekä liitännäisyys riskienhallintaan
  • Ohjeet ja oppaat käytännön käyttöliittymäsuunnitteluun
  • Käytettävyys ja vaatimustenmukaisuus terveysteknologian liiketoiminnallisena menestystekijänä sekä terveysteknologian käyttöympäristön kannalta

 

Contact person

Terhi Holappa
USBIMED
terhi.holappa@usbimed.fi
+358 40 5595 726

 

 

Joanna Seppänen

← Back to events