Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu ja viranomaisvaatimukset, Helsinki

Terveysteknologian laitteiden ja ohjelmistojen toiminnallinen monimutkaisuus on lisääntynyt. Kehittämiseen ja käyttöön osallistuvien tahojen on tunnettava terveysteknologian viranomaisvaatimukset turvallisuuden, suorituskyvyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tuotteen koko elinkaaren ajan.

Käyttövirheet aiheutuvat usein puutteista laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Käyttöliittymän suunnitteluvirheet voivat vaarantaa potilaan tai käyttäjän turvallisuuden. Turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelu vaatii erityisosaamista, kehittäjien ja käyttäjien välistä yhteistyötä sekä viranomaisvaatimusten tunnistamista.

Aika: 26.-27.2.2020
Paikka: Helsinki

Tämä koulutus pureutuu edellä mainittuihin tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Koulutukseen osallistuttuasi tunnistat terveysteknologian käyttötilanteisiin liittyvät erityispiirteet, ajankohtaiset trendit sekä keskeiset viranomaisvaatimukset (pääpaino EU), jotka ohjaavat terveysteknologian tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Osallistumalla syvennät ymmärrystäsi terveysteknologian käytettävyyden vaatimuksista, tärkeistä asiaa koskettavista tiedonlähteistä, yhteistyön merkityksestä sekä toimialan käytettävyyssuunnitteluprosessista. Opit tunnistamaan käyttövirheen käsitteen sekä oivaltamaan millaisin käyttöliittymäratkaisuin ja toimenpitein voidaan käyttövirhe estää tai sen aiheuttamia seurauksia minimoida.

Koulutus muodostaa poikkeuksellisen kokonaisuuden, jossa käytettävyyden merkitystä lähestytään viranomaisvaatimusten pohjalta. Sääntely vaikuttaa myös toimialalla toimivien ammattilaisten osaamisvaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja saa uutta näkökulmaa toiminnalleen ja näyttäytyy terveysteknologian toimialan erityispiirteet tunnistavana ammattilaisena asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Kahden koulutuspäivän tavoitteena on luoda mahdollisimman perusteellinen ymmärrys teemasta. Siihen voi osallistua myös ilman suoranaista kokemusta käsiteltävistä asioista.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://koulutus.almatalent.fi/terveysteknologia-kaytettavyys/

← Back to events