Oulun 2. eTerveystutkimusfoorumi

19.3.2019 klo 12 – 16 OYS luentosali 1, sisäänkäynti B1-ovi
Tilaisuus on maksuton ja on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Myös skype-etämahdollisuus.

Digitaalisuus on kasvava osa terveydenhuollon arkea. Tarvitsemme tutkimustietoa uusien menetelmien toimivuudesta ja vaikutta-vuudesta. Tässä toisessa Oulun alueen eTerveystutkimusfoorumissa eri tutkimusryhmät tarkastelevat tutkimusaihetta eri näkökul-mista: tiedonhallinnasta teknologisiin ratkaisuihin ja sairauksien ennaltaehkäisystä potilaiden hoidon seurantaan.

Päivän ohjelma

Puheenjohtaja professori Jarmo Reponen

12.00 – 12.15 Tutkimuksen merkitys digitaalisissa terveyspalveluissa / Juha Korpelainen, vs. johtajaylilääkäri, PPSHP

12.15 – 12.30 Ajankohtaista päivän aiheista / Jarmo Reponen, professori, Oulun yliopisto

12.30 – 12.50 Vieraileva luennoitsija

12.50 – 13.05 DigiHealthHub – tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tukena / Maritta Perälä-Heape, professori, Oulun yliopisto

13.05 – 13.20 THL:n ja muiden kansallisten rekisterien käyttö tutkimustyössä /Eero Kajantie, elämänkaarilääketieteen professori, Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusyksikkö, THL.

13.20 – 13.30 Mini-HTA -arviointi uusien menetelmien arvioinnissa / Petra Falkenbach, erikoissuunnittelija, FinCCHTA, PPSHP

13.30 – 13.40 Arviointikehikko terveydenhuollon sähköisille ratkaisuille / Jari Haverinen, arviointiasiantuntija, Oulun yliopisto

13.40 – 14.00 Kahvitauko

14.00 – 14.10 Rakenteisen potilaskertomustiedon toisiokäytön mahdollisuudet / Pia Liljamo, kehittämispäällikkö, PPSHP

14.10 – 14.20 Syöpäpotilaiden hoidon sähköinen seurantajärjestelmä / Jussi Koivunen, erikoislääkäri, syöpätaudit, PPSHP

14.20 – 14.30 OYS:n ja Oulun yliopiston yhdessä kehittämällä Onnikka-painonhallintaohjelmalla pysyvään painonpudotukseen/ Tuire Salonurmi, koordinaattori, dosentti, Oulun yliopisto

14.30 – 14.40 Vanhempien tekemä etäarvio äkillisesti sairaan lapsen voinnista

14.40 – 14.50 Lasten verkkoavusteinen etäpäivystys ja -hoitoonohjaus / Pekka Valmari, LKT, lastent. ylilääkäri, LSHP

14.50 – 15.00 Mobiilisovellusten vaikuttavuus lasten päiväkirugisen hoitoprosessin eri vaiheissa / Arja Rantala, tutkija, OY

15.00 – 15.10 Icory-ratkaisulla asiakaskeskeisyyttä leikkaushoitopolkuun / Miia Jansson, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

15.10 – 15.20 Innovaatiotoiminta ja sen johtaminen julkisessa sairaalassa / Pauliina Hyrkäs, suunnittelija, PPSHP

15.20 – 15.30 Innovaatiokeskuksen vaikutukset julkisen sairaalan ja yksityisten toimijoiden yhteistyöhön / Timo Alalääkkölä, testaustoiminnan päällikkö, PPSHP

15.30 – 15.40 Ikääntyneiden kaatumisriskin arviointi kiihtyvyysanturipohjaisilla menetelmillä / Heidi Similä, tutkija, VTT

15.40 – 15.50 5G -teknologian tarjoamat mahdollisuudet terveydenhuollossa / Milla Immonen, erikoistutkija, VTT

15.50 – 16.00 loppusanat

Tervetuloa!

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset viimeistään ma 18.3. klo 10. PPSHP:n henkilökunta ilmoittautuu intran koulutusjär-jestelmän kautta. PPSHP:n ulkopuoliset henkilöt, ilmoittautuminen alla olevasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/1C2B4F01AA8522BA

Yhteyshenkilö: Pia Liljamo, kehittämispäällikkö, PPSHP, yhtymähallinto, puh. 040 551 7129, pia.liljamo@ppshp.fi.

Jos haluat osallistua skype-yhteydellä, laita linkkipyyntö sähköpostilla. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

← Back to events